APEH: Új szabályok a pénztárgépekre

2010.03.19. 14:06

Áprilistól változnak a pénztárgéepkre vonatkozó szabályok, egyebek mellett a szükség lesz a számlázóprogram működésére, használatára vonatkozó részletes leírásra - közölte az adóhivatal pénteken.

Április 10-től módosulnak a pénztárgép kötelező használatára vonatkozó előírások. (A korábbiakkal ellentétben már nem az üzletek működésének rendjéről szóló kormányrendelet, hanem a 2009. október 15-én hatályos TEÁOR 08 besorolás az irányadó, a pénztárgép használatára kötelezettek és a kivételek köre nem változik.)

Az új előyírások alapján a számla kibocsátójának a számlázó program esetében olyan dokumentációval kell rendelkeznie - ha eddig még nem rendelkezett - amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást. Emellett a program jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről, a programkészítő által a számlakibocsátó részére kiállított írásos nyilatkozattal is rendelkeznie kell.

A számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető legyen. Ezen túlmenően követelmény, hogy az eredeti példány csak 1 példányban legyen nyomtatható. A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helyett - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, ha megfelel az egyéb jogszabályban rögzített archiválási követelményeknek.