J� hangulatban indult a keresked�s a r�szv�nypiacokon, �gy a nemzetk�zi t�zsdeindexek mellett a BUX is emelked�ssel nyitott.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX a h�tf�i nyit�s ut�n 1,6 sz�zal�kkal 24 865 pontra er�s�d�tt.

Valamennyi vezet� r�szv�ny dr�gult. Az OTP Bank �rfolyama 2,4 sz�zal�kkal 7220 forintra emelkedett, a Mol 1,7 sz�zal�kkal 20 230 forintra er�s�d�tt. A Magyar Telekom 0,4 sz�zal�kkal 803, a Richter pedig 1,4 sz�zal�kkal 43 800 forintra dr�gult.

J� a hangulat

N�met S�ndor, a Buda-Cash�kereskedelmi igazgat�-helyettese elmondta: a magyar piacon m�r be�razt�k a v�laszt�sok eredm�ny�t.�Az elemz� szerint a piacot most a pozit�v g�r�g fordulat mozgatja, els�sorban az, hogy�el�rel�that�lag nem lesz sz�ks�g az ad�ss�g �t�temez�s�re.�A�fejl�d� orsz�gok piacain is pozit�v a hangulat, ami szint�n h�zhatja a magyar b�rz�t.

Kov�cs Roland, az Equilor elemz�je szerint is pozit�v v�rakoz�sok uralj�k h�tf�n a magyar�t�zsd�t.��gy v�lte a Fidesz v�laszt�si gy�zelm�t pozit�van fogadt�k a befektet�k, amit a forint �rfolyam�nak er�s�d�se is mutat. A magyar fizet�eszk�z er�s�d�tt�az eur�val �s�az amerikai doll�rral szemben, a k�z�s eur�pai deviza�h�tf�n reggel�262,08 forintos �rfolyamszintet is �rintettel, mik�zben m�lt p�nteken reggel 265 forintn�l j�rt a kurzus.�A Magyarorsz�g kock�zati meg�t�l�s�t mutat�,�a magyar �llamd�ss�gra k�thet� biztos�t�si term�k, az �gynevezett CDS-ek�fel�ra ek�zben l�nyeg�ben nem v�ltozott a p�nteki �llapotokhoz k�pes �s tov�bbra is 185 b�zisponton �ll. Az Equilor elemz�je ugyanakkor hozz�tette:�a g�r�g p�nz�gyi v�ls�g m�g nem old�dott meg, ami elbizonytalan�thatja a befektet�k egy r�sz�t.

Meglepet�st is okozhat a Fidesz

A�Fidesznek nagyon er�s k�tharmada van, amely sok j�t �s sok k�rt is tehet az orsz�gnak - �rja piaci komment�rj�ban az Erste. A nyilatkozatok alapj�n azt l�tjuk, hogy a Fidesz vezet�k �rzik a felel�ss�g �s a feladat s�ly�t.�A Fidesz v�rhat�an kihaszn�lja ezt az el�nyt, hogy az elmaradt �llamh�ztart�si-, eg�szs�g�gyi-, oktat�si-, nyugd�jreformokat v�grehajtsa.�A jelenlegi piaci hangulatban nincs akad�lya annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank cs�kkentse az alapkamatot, s�t, a k�vetkez� id�szakban �jabb kamatv�g�sokra is sor ker�lhet. Ez pedig pozit�v a k�tv�nyekre �s a r�szv�nyekre is�- v�lik az Erste elemz�i, egy�ttal hozz�teszik:�a Fidesz pontos programj�t nem ismerj�k, �gy a p�rt meglepet�st is okozhat.�

A m�sik fontos t�nyez�, hogy tov�bb tart a�g�r�g�kh�z k�thet� euf�ria, hiszen ak�r m�r n�h�ny napon bel�l hitelt kaphat G�r�gorsz�g. Hab�r Strauss Kahn, az IMF f�igazgat�ja azt mondta, hogy reformokat v�r a g�r�g�kt�l, a ked�lyeket le is h�t�tte azzal, hogy a p�nzt a kell� id�ben fogj�k a g�r�g�k megkapni. Mindenestre G�r�gorsz�g kapitul�ci�j�val megny�lt a t�r, hogy a g�r�g�k�komoly reformint�zked�seket hajtsanak v�gre - der�l ki az Erste elemz�s�b�l.�