Az Avatar meglepte piacot, ki�br�nd�t� �rfolyamok vil�szerte - lapszemle

2010.05.05. 7:16

A g�r�g v�ls�g miatti befektet�i aggodalom m�lybe k�ldte az �rfolyamokat a nemzetk�zi piacokon. Egy amerikai biotehnol�giai c�g elvesztette �rt�k�nek n�gy�t�d�t, miut�n nem kapott enged�lyt az egyik k�sz�tm�nye, a News Corp. m�diav�llalat pedig az Avatar film �ri�si bev�tele miatt �rt el a v�rtn�l sokkal jobb eredm�nyt - der�l ki a k�lf�ldi gazdas�gi lapokb�l.

Az eur�pai piacok keddi es�se ut�n az amerikai �s �zsiai t�zsd�ken is rossz hangulat alakult ki els�sorban a g�r�g v�ls�g miatt, illetve az eur�z�na probl�m�i miatt.

A befektet�k att�l f�lnek, hogy G�r�gorsz�g annak ellen�re nem lesz k�pes �rr� lenni p�nz�gyi gondjain, hogy az Eur�pai Uni� �s a Nemzetk�zi Valutaalap t�bb mint 100 milli�rd eur�s seg�lycsomagot�k�n�l az orsz�gnak. Emellett agg�dnak a piaci szerepl�k, hogy G�r�gorsz�ghoz hasonl�an �ri�si k�lts�gvet�si hi�nnyal k�zd� Spanyolorsz�gnak �s Portug�li�nak is seg�lyre lehet sz�ks�ge.

M�lyben az eur�

A ki�br�nd�t� piaci hangulatban a befektet�k igyekeznek kisz�llni az eur�ban l�v� befektet�seikb�l �s a biztons�gosabb c�lpontok - p�ld�ul a doll�r �s az arany - fel� vett�k az ir�nyt. Ennek eredm�nyek�nt az eur� a doll�rral szemben 13 h�napja nem l�tott m�lypontra, az 1,30-as szintre cs�kkent - der�l ki a BBC piaci �sszefoglal�j�b�l.

A�BusinessWeek�internetes verzi�ja is a vil�gon v�gigvonul� elad�si hull�mmal foglalkozik: a h�r�gyn�ks�g �ssze�ll�t�s�b�l kider�l, hogy a New York-i indexek legut�bb febru�rban estek olyan m�rt�kben, mint kedden. A harminc vezet� r�szvp�ny mozg�s�t k�vet� Dow Jones Industrial Average 2 sz�zal�kkal, a l�lektani hat�rnak tekintett 11 pont al� ker�lt. A f�lezer pap�r teljes�tm�ny�t t�kr�z� S&P 500�t�bb mint 2 sz�zal�kkal, a technol�giai �gazat indexe, a Nasdaq pedig 3 sz�zal�kkal esett. A Bloomberg tud�s�t�s�b�l pedig kider�l, hogy szerd�n az �zsiai piacokon is az elad�k dikt�lt�k a temp�t.

Az Avataron h�zott a News Corp.

Szinte valamennyi r�szv�ny esett az amerikai piacokon, �m akadt c�g, amely j�val nagyobbat zuhant, mint amennyi az �ltal�nos befektet�i pesszimizmusb�l ad�dott volna.�Az InterMune biotechnol�giai c�g r�szv�nyei az z�r�s ut�ni keresked�sben t�bb mint 80 sz�zal�kkal estek, miut�n az amerikai �lelmiszer- �s gy�gyszer�gyi hat�s�g�(FDA) elutas�totta a v�llalat t�d�betegs�gek kezel�s�re kifejlesztett, Esbriet nev� k�sz�tm�nyre vonatkoz� forgalmaz�si k�relmet - �rja a CNN Money.

A vil�g egyik vezet� m�diav�llalata, a News Corp. a m�rcius 31-�n z�rult negyed�vben 8,8 milli�rd doll�ros bev�telre tett szert, ami 19 sz�zal�kos n�veked�s jelent �ves �sszevet�sben. A nyeres�g �sszesen 839 milli� doll�rra, r�szv�nyenk�nt 32 centre r�gott, ez pedig b�ven meghaladja a ThomsonReuters �ltal megk�rdezett elemz�k 22 centes el�rejelz�s�t. A kedvez� eredm�ny r�szben�a m�diav�llalat szuperprodukci�j�nak, az �ri�si k�lts�gvet�ssel elk�sz�tett film, az�Avatar siker�nek k�sz�nhet� -�id�zi a Ruper Murdoch m�diam�gn�s kez�ben l�v� c�g eredm�nyeit �az Associated Press h�r�gyn�ks�g. (Az Avatarr�l sz�l� cikkeink itt tal�lhat�ak.)