Razziákra készül a versenyhivatal a fogyasztók érdekében

2010.05.11. 19:16

Az idén elsősorban a fogyasztók kárára többletnyereséget szerző, az utóbbi években óvatosabbá váló kartellek elleni harcra koncentrál a Gazdasági Versenyhivatal, amely a sérülékeny fogyasztók védelmére is fokozott figyelmet fordít. A hatóság többek között razziázni fog, és informátorokat keres. 

A GVH 2010-ben elsőbbséget élvező egyik célkitűzése a kartellekkel szembeni határozott fellépés, mert a titkos versenykorlátozó megállapodások károkat okoznak a gazdaságnak és a lakosságnak.

Ha az egymással versengő cégek el tudják osztani egymás között a vevőket vagy meghatározzák az árakat, akkor monopólium alakul ki, azaz olyan lesz a piac, mintha csak egy cég működne az adott szegmensben. 

A magasabb árakat a fogyasztó fizeti

Emiatt az értékesítési árak az indokoltnál magasabbak, a minőség a lehetségesnél gyengébb, az értékesítési feltételek kedvezőtlenebbek lehetnek. A kartellező vállalkozások a fogyasztók kárára realizálnak extra profitot. A kartellezés, akárcsak a korrupció, félrevezeti a piaci folyamatokat. Kényszerből nem a legjobb, legolcsóbb árut vagy szolgáltatást vásárolja meg a fogyasztó.

A korrupció és a kartellezés költsége beépül az árakba, amit végül a fogyasztó kénytelen megfizetni. A rejtetten működő kartellek feltárása rendkívül nehéz. A GVH tapasztalatai szerint a hatósági szigor miatt a kartellezők az elmúlt években sokkal óvatosabbak lettek.

Tevékenységükkel nem hagytak fel, de sokkal óvatosabbak lettek, ezért a GVH a jogszabály által biztosított eszközöket - például a hajnali rajtaütés vagy az informátori díj - intenzívebben fogja alkalmazni, és a közgazdasági elemzéseire, fokozottabb piacmonitoring tevékenységére, valamint más hatóságok és a versenyhatóságok nemzetközi hálózata, illetve az Európai Bizottság tapasztalataira is támaszkodva figyelni fogja a cégkartellekre utaló jeleket. Emellett a GVH a kartellekről, azok káros hatásairól, illetve felderítésük fontosságáról tájékoztatni fogja a közvéleményt.

A sérülékeny fogyasztókat is megvédi a hatóság

A kartellek mellett a GVH az idén kiemelt figyelmet fordít a sérülékeny fogyasztókra, akik élethelyzetük, hiányos ismereteik, egészséügyi állapotuk miatt kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a vállalkozások tájékoztatásaival, reklámjaival szemben. Legyen szó az ügyfeleket több évre jelentős havi kiadásra kötelező pénzügyi konstrukciókról vagy valótlanul gyógyhatással felruházott termékekig. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a GVH-hoz beérkező panaszok és bejelentések, valamint a lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások jelentős része a sérülékeny fogyasztókat érintő tevékenység miatt indult.

Ennek ellenére sem a közelmúltban kiszabott bírságok mértéke, sem a GVH viszgálatai nem hoztak látványos változást a kereskedői, tájékoztatási gyakorlatban. Ezért 2010-ben olyan új, a versenyfelügyeleti eljárásokon túlmutató technikák és módszerek kidolgozása és alkalmazása várható a GVH-tól, mely lépések remélhetően egyfajta piactisztulási folyamatot indítanak meg.

A kiszabott bírságok elrettentő mértéke mellett - összhangban a GVH jelenlegi gyakorlatával - számítani lehet olyan szankciók alkalmazására is, amelyek által maguk a fogyasztók is közvetlenül értesülnek a jogsértésről. (Például honlapokon történő, a GVH által meghatározott tartalmú közlemények megjelenítése). A GVH fokozottan törekedni fog arra, hogy az e piacokat érintő szabályozási lépéseket nyomon kövesse, versenypártolási tevékenysége keretében szabályozási és  módosító javaslatokkal éljen, nem engedve teret annak, hogy esetleges szabályozási ellentmondások vagy szabályozási hiányosságok miatt kerülhessen sor ilyen jellegű jogsértésekre.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK