Egy kedden benyújtott fideszes törvényjavaslat alapján megszűnne az önálló adóhivatal: összevonnák a vámhatósággal, és kormánybiztos felügyelné az egyesülő szervezetet. Megszűnne a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács is, helyette a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolná az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat. A Fidesz szándéka szerint versenyeztetés nélkül lehet majd eladni az az állami vagyont, ha a kormány így látja jónak.

A Fidesz megszüntetné az adóhivatal önállóságát - derül ki az állami vagyonról szóló törvényhez Matolcsy György leendő nemzetgazdasági miniszter és Fónagy János fideszes képviselő (volt közlekedési és vízügyi miniszter) által benyújtott módosító javaslat szövegéből.

A törvénymódosítás egyebek mellett megváltoztatná a Vám- és Pénzügyőrség és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerepét.

Kormánybiztos felügyeli az egyesítést

A feladatot az új kormány kiemelten kezeli, kormánybiztost bízna meg a két szervezet átalakításával. "A kormánybiztos külön szervezeti egységet hozhat létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség egyesítésének előkészítése érdekében" - áll a javaslatban, mely szerint annak hatályba lépése után a kinevezett kormánybiztos felügyeli majd az összevont vám- és adóhatóság működését.

Eddig az adóhivatal a pénzügyminiszter irányítása és felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű államigazgatási szervként működött. A minisztériumok felsorolásáról szóló új fideszes törvényjavaslat szerint azonban az adópolitika szabályozásával kapcsolatos feladatokat a jövőben nem a Pénzügyminisztérium, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium és annak vezetője felügyeli majd.

Verseny nélkül is el lehetne adni a vagyont

A javaslatban szerepel az is, hogy az állami vagyon értékesítésénél a kormány nyilvános határozatban dönthet a versenyeztetés mellőzéséről, "ha társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerint közérdekű cél érdekében az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt" - írja az MTI.

Matolcsy és Fónagy javaslata megszüntetné a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot (NVT), mely az állami vagyonról szóló döntéseket hozza (a döntések előkészítése és végrehajtása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. dolga). A javaslat indoklásában az olvasható, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő, mert az állam tulajdonosi jogainak gyakorlására egy független, ugyanakkor polgári jogi értelemben rendezetlen jogállású testületet hozott létre: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács polgári jogi szempontból semmilyen jogképességgel nem rendelkezik, jognyilatkozatot nem tehet, az állam törvényes képviseletét nem láthatja el, a hatályos törvény mégis jogokkal és kötelezettségekkel ruházza fel.

Az NVT helyett a jövőben az államot tulajdonosi joggyakorlói pozícióját a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolná, aki e feladatát főszabály szerint az MNV Zrt. útján látná el. Ebben a rendszerben a felelősségi viszonyok egyértelműek és átláthatóak, kellő garanciát jelentenek a folyamatos ellenőrzésre - áll a szövegben.

Hétfős igazgatóság

Az MNV-nél a jövőben legfeljebb 7 tagú igazgatóság és 5 tagú felügyelő bizottság működne. E testületek tagjait a miniszter nevezné ki ötéves időtartamra, és a visszahívási jog is őt illetné meg. Az igazgatóság látná el a korábban az NVT jogkörébe utalt feladatokat. A vezérigazgatót és általános helyettesét a miniszter nevezné ki.

Az MNV múlt szerdán bejelentette, hogy az NVT tagjai az új kormány megalakulása után testületileg lemondanak tisztségükről, és addig csak a halaszthatatlan döntéseket hozzák meg. Öt tagjának mandátuma 2013-ban, két tagjának mandátuma 2015-ben járna le.