Adóbevallás: fizet, aki rosszul becsült

2010.05.31. 13:11

Hétfő éjfélig kell bevallaniuk a vállalkozásoknak a múlt évre vonatkozó társasági adót és számos más terhet. Súlyos bírságra számíthatnak azok a cégek, amelyek tavaly év végén rosszul becsülték meg az eredményüket.

A legtöbb cégnek 2010. május 31-éig kell benyújtania a tavalyi évről szóló bevallását a társasági adóról, a különadóról, a hitelintézeti járadékról, illetve az energiaellátók jövedelemadójáról. A határidő csak azokra a társaságokra nem vonatkozik, amelyek a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaznak, végelszámolás alatt állnak, átalakulás miatt megszűntek, vagy január elsejével megváltoztatták a beszámoló pénznemét.

Aki rosszul becsült, fizet

Az adóbevallást minden cégnek be kell nyújtania, a kettős könyvvitelt vezetőknek a 0929-es az egyszereseknek a 0928-as nyomtatványt kell kitölteni. A nonprofit szervezetnek is vallani kell, ha korábban nem nyilatkoztak arról, hogy tavaly vállalkozási tevékenységből bevételt nem értek el, illetve költséget sem számoltak el. Más nyomtatványra van szükségük azoknak az adózónak, amelyek 2009. december 31-ével jogutód nélkül megszűntek, vagy 2010-től jelentkeztek be az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá.

Azoknak a cégeknek, amelyek árbevétele 2008-ban meghaladta az 50 millió forintot már tavaly év végén ki kellett egészíteniük az adóelőleget a várhatóan fizetendő adó összegére. Akik az úgynevezett feltöltéskor nem fizették meg az adót legalább az éves kötelezettségük 90 százalékára, azoknál az APEH a különbözetre automatikusan 20 százalékos mulasztási bírságot szab ki.

Nem kell engedélyt kérni a veszteségelhatárolásra

A társasági adóbevallás több adó elszámolására is szolgál, a befizetett előlegen túl a különadóról, a szakképzési hozzájárulásról, a hitelintézeti járadékról és az energia ellátók jövedelemadójáról is vallani kell. Újdonságot jelent a nyomtatványon, hogy az előző évtől eltérően nem kell nyilatkozni arról, hogy csatoltak -e a bevalláshoz a veszteség elhatárolására vonatkozó kérelmet, mivel ez már saját hatáskörben történhet, nem kell hozzá adóhatósági engedély. A bevallás főlapján azért maradt nyilatkozni való bőven, jelezni kell például, ha a cég a társasági adókötelezettség meghatározásakor alkalmaz sávos (vagyis 10 és 16 százalékos) adókulcsot, illetve jövedelem- (nyereség-) minimum előírásokat, vagy a bejelentett részesedéssel, kedvezményezett átalakulással, illetve eszközátruházással kapcsolatos szabályokat.

Újdonságok az adómegállapításban

A tavalyi évben számos változás történ az adóalap módosító tételekben, ennek megfelelően a bevallás is változott. A válság miatt a 2005 és 2008 között fejlesztésre félretett (adómentes) tartalékot nem 4, hanem 6 év alatt lehet felhasználni beruházásra, vagyis a még megmaradt összeg után nem kell az adót megállapítani és megfizetni.

Változtak a terven felüli értékcsökkenés, a nem realizált árfolyam különbözet és a követelésekre elszámolt értékvesztés szabályai is. Utóbbi változatlanul növeli az adózás előtti eredményt, amellyel csak visszaírás, behajthatatlanná válás, megtérülés esetén lehet - legfeljebb a nyilvántartott összegig - csökkenteni az adózás előtti eredményt, de új fogalmakat vezettek be. Behajthatatlan követelésnek számít, vagyis csökkenti az adóalapot, az esedékességtől számított 365 napon belül ki nem egyenlített követelés 20 százaléka is.