Projekttársaságnál nincs helye a rejtett gondolatoknak

2010.06.16. 14:14

A projektmenedzsment és finanszírozása, a megvalósításhoz szükséges megállapodások létrehozása különleges terület és a különböző szektorok összehangolása felkészült jogászok nélkül elképzelhetetlen - mutat rá a Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.

A projekttársaság létrehozása során az elsődleges szempont az önálló egységként való működés, az átláthatóság megteremtése, valamint az, hogy a projekt a jövedelemtermeléséig ne jelenjen meg a tulajdonos mérlegében tartozásként, és elkülöníthető legyen.

A Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda szakértője szerint, ami a finanszírozás szempontjából a projekteket megkülönbözteti a többi, más jellegű beruházástól, az nem elsősorban a tulajdonosok tőkeereje vagy referenciája, hanem maga a projekt, a projekttársaság tulajdonában álló eszközök és a kapcsolódó szerződések.

Dr. Dávid Alíz kiemelte: a projekt szó a projekcióból, vagyis "előrevetítésből" ered, és nem más, mint egy terv a jövőről: az általunk létrehozni kívánt dolog jövedelmezőségének megálmodása.

A projektfinanszírozás és a biztosítéki rendszer kialakításának lényegi tényezője tulajdonképpen a projekt jövőbeni jövedelemtermelő képessége, alapja a leendő projekt cash-flow terve. Ennek megfelelően a projekt egészének, a finanszírozásnak, és a kivitelezésnek minden esetben zárt rendszert kell alkotnia.

Zárt rendszer és együttműködés

Egy zárt rendszer létrehozása során pedig nincs lehetőség arra, hogy ad hoc jelleggel, néha-néha vonjunk be bizonyos személyeket a munkába. Ezért egy projekt minden fázisában, az indítástól annak lezárásáig a menedzsment és a jogi tanácsadók teljes együttműködése szükséges.

Ezen a területen életképtelen megoldás az előkészített szerződések egyenként, adott esetben más-más jogászokkal történő ellenőriztetése, hiszen a jogásznak feladata elvégzéséhez éppúgy teljes rálátásra van szüksége a megfelelő munka elvégzéséhez, mint magának a projektmenedzsernek. És persze - hiszen a projektcél valójában egy jövőkép - nem árt az sem, ha a jogász is hisz benne.

A projekt első fázisa, annak indítása természetesen elsősorban a tulajdonosok, leendő projektszponzorok, pénzügyi és a releváns szakmai személyek döntésein múlik. Az álmot nekik kell meglátniuk, a jogász a megvalósításban segíthet.

Jogászi ellenőrzés

Ha azonban már az indításkor, időben megtalálják a projektet értő és "érző" jogászt, az rengeteget segíthet már az indítás fázisában is: a jogi megvalósíthatóság, jogi környezet felmérésének érdekében már ekkor érdemes szakmai segítséget kérni. Az úgynevezett "Project Charter" illetve a finanszírozási terv, valamint a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése során fontos, hogy jogi szempontból is ellenőrzésre kerüljön a pénzügyi, illetve műszaki szakemberek által előkészített anyag.

A megvalósításra vonatkozó koncepció kidolgozásában a jogász egészen más szempontból megközelítve, adott esetben fontos észrevételeket tehet, felhívhatja a figyelmet az előzetes tervek jogszabályi buktatóira és javaslatokat tehet azok feloldására.

Érdemes ilyenkor megvizsgálni és az ügyfél felé jelezni azt is, elképzelhető-e az adott projektre valamilyen támogatás (Európai Unió, állami kamattámogatás, stb.) elérése, megfontolandó-e ebben az irányban elindulni.

A bizalom minden ügyvéd-ügyfél kapcsolatban fontos, egy projekt esetében azonban gyakran olyan, évekig tartó együttműködést kell kialakítani, amely elképzelhetetlen valós elkötelezettség nélkül.

Az ügyfél - aki az indítási szakaszban általában a beruházó, tulajdonos - az első perctől tanácsot vár olyan létfontosságú kérdésekben, hogy a projekttársaság működését milyen formában, szervezettel kezdje meg.

Nincs helye a rejtett gondolatoknak

A megfelelő válasz megadásához azonban a jogásznak át kell látnia az ügyfél terveit. Itt nincs helye rejtett gondolatoknak, feltétlenül tisztázni kell a projekttársaságot létrehozó tulajdonosok céljait, a projekttársaság leendő önállóságának mértékét, a bizalmi viszonyokat ahhoz, hogy megfelelő tanácsot lehessen adni az ideális struktúra tekintetében - mutatott rá dr. Dávid Alíz.

Világosan kell látni a projekttársaságon belüli, illetve a tulajdonosokhoz, esetleges más szponzorokhoz való kapcsolódások, irányítási és ellenőrzési rendszerek tekintetében is. Szintén megbeszélendő, hogy a projekt sikere esetén a tulajdonos, befektető, hogyan jut hozzá a projekttársaság által kitermelt haszonhoz.

A jogi szempontú megvalósíthatóság kérdésköre nagyon kiterjedt, gyakran olyannyira, hogy külön szakjogászi segítség is elkelhet, és talán éppen ez a nagyobb, több jogászt foglalkoztató irodák előnye a projektfinanszírozás területén - hangsúlyozta a Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda szakértője.

Vizsgálni kell természetesen elsősorban a szükséges hatósági engedélyek körét, azok megszerzésének feltételeit, építési, szakhatósági feltételeket, a rendelkezésre álló illetve megszerzendő eszközökre vonatkozó esetleges korlátozásokat (ingatlant terhelő jogok, szellemi alkotások, know-how jogok), adott esetben felmerülő versenyjogi korlátozásokat.

(Cikkünk második részében a projektek banki finanszírozásának jogi környezetét elemezzük.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK