Szolgáltatóbb jellegű statisztikai hivatalt szeretne Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal nem régiben kinevezett elnöke, aki ezért a mostaninál jóval nagyobb hangsúlyt helyezne az igények felmérésére, az adatszolgáltatókkal történő együttműködésre, elemzőbb anyagok készítésére, és a hivatal presztízsének növelésére.

Az elnök szerint a KSH-nak sok esetben képesnek kellene lennie elébe menni az igényeknek. Vannak olyan területek, amelyeken nem, vagy nem az igényeknek megfelelően gyűjtik az adatokat , mondta a nem rég kinevezett elnök. Példaként említette az életminőséggel kapcsolatos társadalmi kérdéseket.

Emellett nagyobb figyelmet kellene fordítani a az aktuális témákra, tette hozzá. Az adatgyűjtések körének bővítésében a legnagyobb korlát az erőforrások hiánya, mondta Vukovich Gabriella.

A Központi Statisztikai Hivatal idei évi költségvetése a szokásosnál magasabb, mert idén hajtja végre az intézmény az Általános Mezőgazdasági Összeírást, a mezőgazdasági cenzust. Az idei, mintegy 13,4 milliárd forinthoz képest egy cenzus nélküli évben 10 milliárd forint körüli összegből gyűjti, dolgozza fel és adja közre a KSH a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát és változását bemutató adatokat. 2011-ben népszámlálás lesz, ami az ideinél is jóval nagyobb összeget igényel.


Vukovich Gabriella úgy látja, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételek prognózisok készítéséhez, de részben adottak ahhoz, hogy a KSH hatalmas adatvagyonának bázisán bonyolultabb összefüggések elemzésére is sor kerüljön. Cél az is, hogy növekedjen a KSH presztízse, hogy bizalommal legyenek a felhasználók, mondta, hozzátéve, hogy szorosabb kapcsolatra van szükség a tudományos élet képviselőivel. Ezért rendszeressé kívánja tenni, hogy a KSH-ban részben önálló, részben a tudományos élet szereplőivel közös elemzések szülessenek.