Sz�p eredm�nnyel z�rt�k a szerdai keresked�st a legfontosabb New York-i t�zsdeindexek. A Dow Jones a l�lektanilag fontos 10 ezer pontos hat�r f�l� ker�lt.

A harminc amerikai nagyv�llalat r�szv�nyeinek mozg�s�t k�vet� Dow Jones Industrial Average 2,8 sz�zal�kkal� 10 018 pontra emelkedett szerd�n. A technol�giai �gazat indexe, a Nasdaq 3,1 sz�zal�kkal er�s�d�tt; a f�lezer pap�r teljes�tm�ny�t jelz� S&P 500 pedig szint�n t�bb mint 3 sz�zal�kos�t�bblettel z�rt.��

A keresked�s sor�n fokozatosan emelkedtek a mutat�k, ami r�szben annak volt k�sz�nhet�, hogy�a State Street Corp int�zm�nyi befektet� k�z�lte,�a m�sodik negyed�vi�eredm�nye j�val nagyobb m�rt�kben n�tt, mint amire a szak�rt�k sz�m�tottak. A c�g �rfolyama erre 10 sz�zal�kkal emelkedett.�A State Street Corp r�szv�ny�nek a dr�gul�s�t k�vett�k a banki pap�rok is.�Hozz�j�rult az emelked�shez az is, hogy a befektet�k szerint a j�v� h�ten kezd�d� gyorsjelent�si szezonban a v�rtn�l jobb eredm�nyekkel rukkolnak el� a c�gek.

Jelent�sen n�tt az energiaipari c�gek �rfolyama, k�sz�nhet�en a�k�olaj dr�gul�s�nak. Az olaj�r azut�n ker�lt emelked�re, hogy az elemz�i v�rakoz�sok szerint a cs�t�rt�k�n megjelen� hivatalos adat szerint a m�lt h�ten cs�kkent az amerikai olajtartal�k �llom�nya.�