Minden ötödik újonnan alakuló céget helyszíni ellenőrzés alá von az adóhatóság, hogy a vállalkozás teljesíti-e az alapítással kapcsolatos kötelezettségeket - derül ki az RSM DTM Hungary vizsgálatából. Az ellenőrzéssel az APEH az adótudatosságot kívánja erősíteni, de nem titkolt célja a fiktív cégalapítások számának visszaszorítása is.

A munkahely elvesztésétől való félelem miatt egyre többen gondolkoznak azon, hogy saját vállalkozásba kezdenek. Bár az elmúlt év tömegesen termelte az új vállalkozásokat, a válságban született beruházások életképessége erősen megkérdőjelezhető. Ahhoz, hogy a cégek hosszú távon is működő képesek legyenek nem elég egy jó ötlet, a működésről szóló szabályokról és a felmerülő költségekről is érdemes tájékozódni - jobb esetben még a piacra lépés előtt - olvasható a RSM DTM Hungary közleményében.
 
Az adóhivatal az elmúlt évek negatív tapasztalatai alapján kiemelten figyel a cégalapításra és felügyeli az előírt szabályok betartását. Az irányelveknek megfelelően minden ötödik újonnan alakuló társaságnál helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a kötelezettségek teljesítését. Az üzlet beindításához nem elég a piacképes szolgáltatás kitalálása, a vállalkozás működésének feltételeiről és járulékos költségekről ajánlott idejében tájékozódni.

Harc a fiktív cégalapítások ellen

"10-ből 2 vállalkozás APEH ellenőrzéssel kezdi működését." - mondja Marczin Mónika az RSM DTM Hungary Zrt. partnere. "Ez az ellenőrzés nem támadás az új cégek ellen, hiszen a hivatal csak az alapvető szabályok betartását ellenőrzi, ami főként a bejelentési kötelezettségek teljesítésére, a bejelentett székhely ellenőrzésére, a szervezet képviselőinek ellenőrzésére terjed ki. Gyakorlatilag így kiszűrhető, hogy ne vagy csak kellő körültekintéssel alapíthassanak vállalkozást, akik korábban nem megfelelő adózói magatartást tanúsítottak. Az ellenőrök tájékoztatják is az új vállalkozások képviselőit az alapvető adózói kötelezettségeikről, így egy külföldön már bevett gyakorlatot, az adótudatosság növelését erősítő, támogató adóhatósági irányvonalat hoz be ez a szemlélet, amit kiemelten fontosnak tartok - folytatja a szakember. Az APEH ezzel a kitüntetett figyelemmel a korábban oly gyakori fiktív cégalapítások számát próbálja visszaszorítani.

Az első lépés az adatbejelentés

A hatályos törvény értelmében adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat és ezt köteles az állami adóhatósághoz, gazdasági társaság esetén a cégbírósághoz- bejelenteni. Bizonyos adatokat a cégbírósági bejelentkezésen túl közvetlenül az állami adóhatósághoz is be kell jelenteni. A cég bejegyzése iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a székhelye szerint illetékes cégbíróság részére. Ha ez megtörtént, az APEH 30 napon belül értesíti az adózót a nyilvántartásba vételéről. Fontos kiemelni, hogy az adatszolgáltatási kötelesség nem áll itt meg - az adózó adataiban bekövetkező mindennemű változást 15 napon belül köteles az APEH számára bejelenteni. A bejelentkezési, illetőleg a változás-bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás vagy hiányos teljesítése esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki, amelynek összege nem magánszemély adózóknál 500 ezer forintig terjedhet.

Közösségi adószám

Az adózó a bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti a közösségi adószám megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában kíván kereskedelmi tevékenységet folytatni. A gazdasági társaságok képviseletét ellátó nem magyar állampolgárságú személyeknek célszerű az adóazonosító jel igénylését kezdeményeznie, mivel az adóhatóság - a korábbi szabályoktól eltérően - már nem tarthatja nyilván útlevélszámon a nem magyar állampolgárságú személyeket sem.

Adózási nyilatkozat

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatra célszerű kiemelt figyelmet fordítani, mivel az egyes adózási módok választásának a társaság későbbi működése során nagy jelentősége van. Amennyiben például az egyébként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre és/vagy bérbeadásra az adóalany adófizetési kötelezettséget választ, attól a választás évét követő ötödik naptári év elteltéig nem térhet el.

Mikortól él a vállalkozás?

A cégbejegyzéssel érintett társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzés napjával jön létre. Ugyanakkor a cégbejegyzést megelőző időszakban a gazdasági társaság a létesítésének időpontjától a cégbírósági bejegyzés napjáig előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, könyvvezetésre és a cégjegyzékbe való bejegyzésének napjától számított 90 napon belül előtársasági beszámoló készítésére, nyilvánosságra hozatalára és közzétételére kötelezett.

Egyéb kötelességek - Számviteli politika, KSH

Az újonnan alakuló társaságok az alakulás időpontjától számított 90 napon belül kötelesek elkészíteni számviteli politikájukat. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek. A cégbejegyzést követő 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatalnak is be kell nyújtani az alapinformációkat az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetről.

A szabályok sokasága és összetettsége miatt a piacra lépés előtt mindenképpen érdemes adótanácsadóval, könyvelővel konzultálni azért, hogy a vállalkozás céljainak leginkább megfelelő működési formát lehessen kiválasztani.