Aranydr�gul�st �s 282 forintos eur�t v�rnak a profi befektet�k

2010.09.22. 11:47

Egy friss, az �llampap�r-, r�szv�ny- �s forintpiac mozg�s�t nagyban befoly�sol� int�zm�nyi befektet�k k�r�ben v�gzett felm�r�s szerint az �v h�tral�v� r�sz�ben cs�kkenhet a magyar kamat, az eur� �rfolyama �tlagosan 282 forint felett marad, az arany�r pedig tov�bb emelkedhet.

A�legt�bb �gynevezett int�zm�nyi befektet��a magyar�jegybanki alapkamat cs�kken�s�re sz�m�t a j�v�ben, de nagy a megosztotts�g mind a jegybanki alapkamat v�ltoz�s�nak ir�ny�t, mind pedig az �rt�k�t illet�en - der�l ki a K&H Alapkezel� felm�r�s�b�l.

A felm�r�s k�sz�t�i arr�l faggatt�k az int�zm�nyi befektet�ket, vagyis a hazai p�nzt�rakat �s p�nzint�zeteket,�mire sz�m�tanak a k�vetkez� egy �vben.

Hozamok �s�kamatok

A t�bb sz�zmilli�rd forint felett rendelkez� 35 befektet��konszenzusa�5,19 sz�zal�kos kamatszintet jelez el�re. A�megk�rdezettek k�z�tt volt, aki 7,25 sz�zal�kos kamatszintet prognosztiz�lt, de akadt 4 sz�zal�kos r�t�t val�sz�n�s�t� el�rejelz�s is - mondta Horv�th Istv�n, a K&H Alapkezel� befektet�si igazgat�ja. Az int�zm�nyi befektet�k t�bbs�ge szerint az Eur�pai K�zponti Bank a k�vetkez� egy �vben nem v�ltoztat az eur� kamat�n,��m a�v�laszad�k harmada kamatemel�sre sz�m�t.

Nagy elt�r�s l�that� a�t�z�ves magyar �llamk�tv�ny referenciahozam�nak alakul�s�ra tett el�rejelz�sekben is.�A megk�rdezett befektet�k az augusztus v�g�n tapasztalt 7,27 sz�zal�kos �rt�khez k�pest egy �v m�lva �tlagosan 7,21 sz�zal�kra�sz�m�tanak, ugyanakkor az egyes v�lem�nyek ett�l jelent�sen elt�rnek, hiszen a befektet�k�k�z�tt volt aki 5 �s aki 10 sz�zal�kos hozamot v�r. �

Forint �s eur�

A kamatok �s a hozamok alakul�s�val ellent�ben a deviza- �s r�szv�nypiacok alakul�s�t hasonl�an l�tj�k a befektet�k. A v�laszad�k szerint a k�vetkez� egy �vben az eur� �rfolyama �tlagosan 282 forint lehet, �s egyik befektet��sem sz�mol 300 forint feletti eur��rfolyammal. Az�eur� doll�rhoz m�rt kurzusa pedig - az id�n�auguszus 31-�n m�rt 1,2690-es szintr�l - 1,28-ra v�ltozhat. (Az elm�lt napokban a doll�r vesz�tett �rt�k�b�l, �gy szerd�n d�lel�tt 1,33-as szint felett mozgott az eur�/doll�r kereszt�rfolyam.)

A megk�rdezett befektet�k hasonl�an pozit�van �t�lik meg a nemzetk�zi r�szv�nypiacok v�ltoz�s�t, hiszen a fejlett �s a felt�rekv� orsz�gok r�szv�nypiacain is minim�lisan b�r, de n�veked�sre sz�m�tanak. A BUX 1 sz�zal�kos er�s�d�s�t felt�telezik j�v� �v augusztus v�g�re.

Arany �s olaj

"Az int�zm�nyi befektet�k, a tipikusan menek�l� befektet�snek tartott arany igen magas �r�nak tov�bbi emelked�s�t�felt�telezik. Ami enn�l is fontosabb, hogy a v�laszad�k t�bbs�ge az arany �r�nak emelked�s�vel sz�mol, ami az elm�lt hetekben, h�napokban tapasztalt bizonytalans�g szinten marad�s�t val�sz�n�s�ti" - mondta Horv�th istv�n �s hozz�tette: a konszenzus szerint unci�nk�nt 1261 doll�r k�r�l lehet az arany�r egy �v m�lva, szemben az augusztus v�g�n m�rt 1247 doll�ros �rral.� A p�nz�gyi befektet�k a k�olaj hord�nk�nti vil�gpiaci �r�ra vonatkoz�an is emelked�st vet�tenek el�re, �tlagosan 77 doll�ros hord�nk�nti �rat v�rnak.�

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK