Egy az egészségügyi törvénytervezethez benyújtott zárószavazás előtti módosító indítványban rendezné a kormány a Költségvetési Tanács (KT) köztársasági elnök által jelölt tagjának visszahívhatóságát.

Az egészségügyi törvénycsomaghoz a zárószavazás előtt benyújtott módosító indítvány oldaná meg a Költségvetési Tanács helyzetének rendezését. A parlament alkotmányügyi bizottsága hétfői ülésén egy szavazással 18 igen, 5 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el az egészségügyi törvényjavaslathoz Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter zárószavazás előtti módosító csomagját.

Ennek utolsó pontja, amely az egészségügyi törvényt egy új paragrafussal egészíti ki, a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi törvényt módosítva kimondja: a KT köztársasági elnök által jelölt tagjának megbízatása 2010. december 31-én megszűnik.

A javaslatban szerepel az is, hogy a KT a köztársasági elnök által, a jövő évi költségvetést megalapozó törvény hatályba lépését követően elsőként kinevezett tagja 2011. január 1-jét megelőző kinevezése esetén 2011. január 1-jén, ezt követő kinevezése esetén a kinevezésével lép hivatalba.

A módosítás a "jelölt tag" helyett a "kinevezett tagra" változtatja a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényben azt a részt, amely a KT elnökére vonatkoznak. A tanács köztársasági elnök által jelölt tagja részére 2010. december 31-ig ki kell fizetni az illetményeit, egyéb járandóságait. Az Országgyűlés hétfőn tartja az egészségügyi törvénytervezet zárószavazását.

A jelenleg működő Költségvetési Tanács elnöke Kopits György, akit 2009 februárjában egyhangúlag választott meg a parlament. A tanács másik két tagja még Oblath Gábor és Török Ádám. A jövő évi költségvetés tervezete és a költségvetési fegyelemről szóló törvény módosítása szerint a tanács három tagja elveszíti pozícióját, a tanács mögött működő szakértői szervezet (a tanács titkársága) pedig megszűnik. A szakértők érezték a kormány ellenséges viszonyulását, de a döntés váratlanul érte őket - erről bővebben itt olvashat.

A Költségvetési Tanács december 15-én jelentette meg jelenlegi formájának utolsó előrejelzését, amelyhez búcsúüzenetet is csatolt. "A Tanács tagjai végül őszinte köszönetet mondanak egyrészt a Titkárságán dolgozó kollégáknak, az elemzések elkészítésében nyújtott magas szintű teljesítményükért, másrészt, kifejezik hálájukat a nyomtatott és elektronikus sajtó mindazon munkatársainak, akik szakszerű, pártatlan tudósításaikkal segítették és a jövőben is segíteni fogják a választópolgárok, valamint a gazdaság más szereplőinek tájékozódását a gazdasági folyamatok és a parlamenti döntések várható költségvetési hatásainak megismerésében" - írta a tanács.

Kopits Györggyel a tanács költségvetésének - akkor még csak - csökkentéséről szóló módosítási javaslat benyújtása előtti napon készített interjút az [origo]. Ebben a tanács elnöke azt mondta, hogy csak Venezuelában szüntettek meg költségvetést ellenőrző intézményt.