A közbeszerzési törvény megsértése miatt ötszázezer forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bankot a Közbeszerzési Döntőbizottság. A jegybank kommunikációs szolgáltatásra írt ki közbeszerzést, de a döntőbizottság szerint túlzóak voltak az indulás minimális feltételei.

A Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) "kommunikációs ügynökségi szolgáltatásokra" tavaly kiírt közbeszerzési eljárását, mert több ponton is megsértette a közbeszerzésekről szóló törvényt. A döntőbizottság 500 ezer forintra bírságolta az MNB-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottságnak a honlapján elérhető, május 6-án hozott határozata szerint a pályázatban az MNB kommunikációs szervezeti egysége "kommunikációs ügynökségi szolgáltatásokra" olyan szerződött partnert keresett, amely rendezvényszervezési és reklámügynökségi szolgáltatások végzésével támogatná e szervezeti egység munkáját.

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének indoklásából kiderül, hogy a jegybank által a közbeszerzési eljárás formájául választott "tárgyalásos eljárást" ebben az esetben nem lehetett volna elindítani. A döntőbizottság szerint a részajánlattételi lehetőség kizárása törvénysértő volt, valamint ellentmondásosnak bizonyultak a közbeszerzési eljáráson való indulás pénzügyi-gazdasági feltételei, egyúttal túlzóak voltak az indulás minimumfeltételei, és az alkalmassági feltételek sem voltak egyértelműek. Emellett az ajánlattevő cégek szakembereitől a jegybank által megkívánt gyakorlati időt túlzottnak ítélte a döntőbizottság.