"Pénztermelő motort" ad egyházi szervezetnek a Portus Buda Group cégcsoport, amely három tulajdonosa közül kettő piarista diák volt. Magyarországi rendekkel közös kockázatitőke-alapjuk van, piarista tulajdonban lévő területen építenek lakóingatlanokat és luxusirodát, s közben rendek, egyházi és civil szervezetek közös beszerzéseire hoztak létre társaságot. A Portus Buda Group története bemutatja, hogyan igyekeznek önfinanszírozóvá válni az egyházi szervezetek.

Piarista gimnázium, alatta boltok, felette Budapest egyik legdrágább luxusirodája - így válik "pénztermelő motorrá", s egyben fenntarthatóvá az egyházi ingatlan. A  piarista rend 2001-ben szerezte vissza az államtól a Váci utca és a Március 15-e tér közti épületet, de túl nagy volt számukra, a terek jelentős része üresen állt, nem volt kiforrott stratégiájuk a hasznosításra. A boltokat, irodákat magába foglaló szokatlan megoldást a Portus Buda Group (PBG) szállította.  

Az átalakított piarista épület sorsa jó példa arra, hogyan teszi magát anyagilag önfenntartóvá az egyház. A rendszerváltás után az egyházak főként azokat az állami tulajdonba került területeket kapták vissza, amelyeken szolgáltatást nyújtottak (iskolák, egészségügyi intézmények), az államosítás előtt pénzt termelő eszközöket (erdők, földek, irodák) viszont nem. Az 1997-ben megkötött vatikáni szerződés ugyan forráshoz juttatta az egyházakat, de Wildner Ágost, a Portus egyik társtulajdonosa szerint ahhoz keveset, hogy a működés mellett fejlesszenek is, "valamiféle pénztermelő motorra volt szükség".

"1945-ig alapvetően saját vállalkozásaink bevételéből fedeztük az iskolák fenntartását (piarista birtokok mezőgazdasági üzemei), ma ez nyilván nem lehetséges, mert nincs meg hozzá a szükséges vagyon, de amennyire csak lehet szeretnénk a meglévő vagyonunkból minél több önálló forráshoz jutni, mert egyébként nagyon ki vagyunk szolgáltatva a mindenkori államhatalomnak" - mondta Szilvásy László atya, a rend gazdasági vezetője

A Piarista Gimnázium múlt hét hétfőn vonult át díszmenetben a régi-új épületbe a jelenlegi Mikszáth Kálmán téri iskolából, s jövő szeptembertől már itt kezdődik meg a tanítás. Az épület beruházásának megtérülési ideje várhatóan 15 év. A topkategóriás irodatér kétharmadát már kiadták a Boston Consulting Group globális üzleti tanácsadó társaságnak.

Fotó: Hajdú D. András [origo]
A Piarista köz, az alsó szinteken kereskedelmi egységek kapnak helyet"

Üzletből lett barátság

Az ötletadó Portus Buda Group első ránézésére egy átlagos vállalat: nyereséget kíván termelni, és többféle tevékenységet folytat a marketing-kommunikációtól az ingatlanfejlesztésig. Különlegessége, hogy több szálon kötődik Magyarországon működő egyházi rendekhez, első sorban a piaristákhoz. Eleinte csak három vállalkozó akarta cégei marketingtevékenységét összehangolni, de az együttműködésből az első olyan profitorientált vállalat született meg, amelyet katolikus rendek is beengedtek maguk közé.

A cégcsoport három üzletember tulajdonában van, akik saját cégeiket szervezték egy holdingba, amelyben egyenlő részesedéssel bírnak. Először a cégek marketing-kommunikációját hangolták össze, majd átadták őket a 2007-ben alapított Portus Buda Groupnak. Wildner Ágost és egy másik tulajdonos, Turcsik István a Piarista Gimnázium diákjai voltak, de sem a rendi, sem az egymás közötti kapcsolat nem onnan származik. Elmondása szerint az üzletből lett barátság, s ez azóta a cég működésének kulcsa. "Törvényszerű, hogy legyenek konfliktusok cégen belül" - mondta hozzátéve, hogy a hármas végig együtt maradt, "nem volt se ki-, se beszálló köztünk".

Ám a gimnáziumi kötődés ellenére nem ők, hanem Eszter Elemér, a harmadik tulajdonos volt az, aki felvette a piarista renddel a kapcsolatot. Négy-öt éve dolgozunk a rendnek - mondta el Wildner Ágost, majd hozzátette: 2006-ban léptek üzleti kapcsolatba velük, amikor a rendi ingatlanállomány felmérésére kaptak megbízást.

Nem sokkal olcsóbb, de kevesebb a papír

A Portus tevékenysége szerteágazó. Többek között egy olyan cégben is tulajdonos, amiben bencések, ferencesek, jezsuiták és piaristák is részt vesznek, akik maguk közé "eddig nem vettek be profitorientált céget" - mondta Wildner Ágost, a PBG egyik tulajdonosa. A Servitor Pro Multis Kft. előzménye, s egyben Wildner Ágost első üzleti próbálkozása a Talentum-csoport Kft. volt, amely a katolikus egyház magyarországi beszerzéseinek összefogására jött létre 2001-ben. Elmondása szerint azonban nem volt fogadókészség az ötletre, így a kezdeményezés nem volt sikeres. Wildner Ágost első üzleti sikerét egy budai várnál fekvő, hét lakásos társasházzal érte el a Portus Buda egy másik tulajdonosávál, Eszter Elemérrel közösen. Az ingatlant banki hitel segítségével vásárolták, majd a Talentum-csoportba olvasztották, és azzal együtt adták el.

Szilvásy László, a piarista rend gazdasági vezetője szerint a Servitor létrehozásánál a legfontosabb feladata a rendek vezetőinek meggyőzése volt az együttműködés fontosságáról és egy külső szereplő bevonásáról. Erre a szerepre alkalmas volt a három üzletember, akik közül kettő volt piarista diák, s "akik maguk is hívő emberek, az egyházban is élnek, így megértik a rend elképzeléseit, ugyanakkor elég kitartóak és profik, hogy a közös célok eléréséhez segítsenek minket" - mondta Szilvásy László. A külső cég elfogadtatása a rendekkel ugyanakkor nem ment könnyen, "de még ennél is nehezebb a bizalmatlanság falát áttörni más egyházi szervezeteknél, amelyeknek szolgáltatásainkat ajánljuk, mert azt hiszik le akarjuk nyúlni őket, mint a többi vállalkozás" - fogalmazott az atya. A piaristák nem ódzkodnak a modern üzleti megoldásoktól - erre utal, hogy online boltot is fenntartanak, ahol piarista bor, póló, sapka és pulcsi is kapható.

"A forintos megtakarítás elenyésző"

A beszerzési társulás célja, hogy a tagszervezetek áramot, gázt, irodaszereket vagy üzemanyagot közösen vásárolnak, kihasználva a méretgazdaságosság előnyeit. Az üzemanyag-beszerzést a társulás vásárlókártyával oldja meg, vagyis a tagok egy hitelkártyához hasonló rendszerben vásárolnak benzint. Wildner Ágost szerint "a forintosítható megtakarítás elenyésző" a rendszerben, a haszna abban áll inkább, hogy jóval kevesebb adminisztrációval jár, később lehet fizetni, nyomon követhető a tagok tankolása, illetve a készpénzes fizetésre alapuló elszámolással szemben, pontosan szabályozható, hogy mi és milyen mennyiségben fizethető vele.

Fotó: Hajdú D. András [origo]
Wildner Ágost, a háttérben a piaristák épülete, a felső két szinten luxusirodák, alattuk gimnázium

A benzin mellett energia-beszerzésre is tendert ír ki a Servitor, jellemzően egyéves szerződésekre - a győztes vállalat iskoláknak, intézményeknek, civil szervezeteknek szállít. A Servitor honlapján elérhető adatok szerint 2011 januárjáig 287 áramfogyasztó, illetve a tavalyi gázév kezdetén (2010.július 1.) 105 gázfogyasztó volt a társulás tagja. Egyházi iskolák, óvodák és rendek mellett a szervezet ügyfele a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász is.

A beszerzési társulásban egyszerre van jelen a Portus Buda Group növekedésre és a rendek értékmegőrzésre való törekvése - Wildner Ágost szerint ez állandó, de nem súlyos ellentétet jelent. A PBG például szeretne több ügyfelet, és újabb üzleteket bevonni a társulásba (például pénzintézeti szolgáltatások), a rendek azonban ezt a törekvést némileg visszahúzzák, inkább a stabil működés a céljuk. A Servitor ügyvezetését is ellátó üzletember szerint azonban a rendek csak a stratégiai kérdésekbe szólnak bele, az operatív működést a Portus szakembereire bízzák.

A Servitor különleges helyzetére jellemző a történet, amikor Wildner Ágost szembesült a kérdéssel: hogyan lehet egy egyházi rend hitelképességét igazolni?  Wildner amellett érvelt - végül sikerrel -, hogy egyáltalná ne legyen hitelminősítés. A nyerő érve az volt, hogy "egy 1500 éves bencés rend csak hitelképes" - vagyis ezek a szervezetek nem fognak eltűnni vagy csődbe menni. (A bencés rendet Nursiai Szent Benedek alapította 529-ben, a piarista rendet Kalazanci Szent József a XVII. század elején.)

A Portus Buda Group cégei:

  • Beszerzési Társulás Szervező Kft.
  • Ester Communications Kft.
  • Költő Kert Rezidencia Kft.
  • PB Talentum Pénzügyi Tanácsadó Kft.
  • Portus Buda Beszerzési Kft.
  • Portus Buda Ingatlanfejlesztő Kft.
  • Servitor Pro Multis Kft.

Letarolás helyett több zöldterület

A cég másik futó projektje a Költő utcai ingatlanfejlesztés, amely a XII. kerület jelenlegi legnagyobb, még beépítetlen területén zajlik, s amely szintén a piarista rend tulajdonában van. A fejlesztő Költő Kert Kft.-ben a Portus és a rend 50-50 százalékot birtokol. A Budapest egyik legexkluzívabb környékén lévő, 36 ezer négyzetméterből 30 ezren lakóépületek, a maradékon kereskedelmi egység épül.

A Portus Buda Group az ingatlanfejlesztés mellett több ágazatban is tevékenykedik. 2011 elejétől indították el a kockázatitőke-alapjukat, amelyben szintén részt vesznek a rendek is. Wildner Ágost szerint indultak a Jeremie-pályázaton, amely kockázati tőkéhez nyújt uniós forrást, de nem nyertek. A társaság azonban egymilliárd forintot tud kihelyezni, amelyet nem korlátoz a részben európai uniós forrásokból megvalósuló Jeremie-program szigorú szabályrendszere.

Fotó: Hajdú D. András [origo]
A Piarista Gimnázium tornatermet kapott ott, ahol régebben nyitott udvar volt

A kockázatitőke-alap feltörekvő, innovatív cégekbe száll be tőkével, s elsősorban információ-technológiai ügyfeleket kerestek, amelyeket az amerikai piacra segítenek. "Figyelünk arra, hogy az általunk vallott értékeknek megfeleljen a választott cég, s meg vagyunk győződve, hogy a befektetéseink nem sértik az erkölcsi normákat" - mondta Wildner Ágost, aki szerint nem volt eddig olyan, hogy egy jó üzlettel kecsegtető vállalkozást azért utasítottak el, mert az a piaristák erkölcsi mércéjébe ütköző tevékenységet űzött volna.

Szilvásy László szerint "egy egyházi szervezetnek nyilván fontos, hogy bizonyos etikai elveket a befektetéseink kezelői is betartsanak - vagyis nem szeretnénk befektetni életellenes, mások súlyos kizsákmányolására épülő vállalkozásokba, de ezen felül nem szólunk bele", hogy az alap milyen befektetéseket választ.

A Portus Buda Group holding részt vett a Járai Zsigmond nevéhez köthető CIG Pannónia Zrt. biztosító törzstőke emelésében is (a biztosítót azóta bevezették a tőzsdére) a cégközlöny szerint névértéken 20 millió forintért vásároltak részvényeket. Kommunikációs társaságuk, az Ester Communications készítette az Alkotmánybíróság honlapját, illetve Sólyom László volt köztársasági elnök hivatalában a névjegykártyák, kitüntetések, illetve a 2005-2010 közt működő honlap arculati elemeit.