Nem törekedtek arra, hogy takarékosan, "jó gazdák" módjára használják fel a közpénzt a magyar közalapítványok 2009-2010-ben - állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata. Az ÁSZ szerint a közalapítványok működése túlzottan függ az állami támogatásoktól.

A magyarországi közalapítványok 2009-2010-ben 86 204 millió forint bevétellel gazdálkodtak, aminek kétharmada az állami költségvetésből származott. A közalapítványok bevételeik több mint felét adták tovább támogatásként, a pénz többi részét feladatellátásra fordították saját intézményeiken keresztül - derül ki az Állami Számvevőszék ellenőrzéséből. Az ÁSZ azt vizsgálta, hogy 2009-2010-ben a közalapítványok a kapott támogatásokat szabályosan használták-e fel.

Az ÁSZ-vizsgálat szerint nem teljesült a közalapítványok létrehozásakor megfogalmazott gazdasági szándék, hogy a civil szférából vonjanak be forrásokat a közfeladatok finanszírozásába. Ennek oka a számvevők szerint az, hogy a közalapítványok működése a központi költségvetési támogatástól függ. "Bevételszerző tevékenységük nem volt eredményes, mivel a közalapítványok négyötödénél az államháztartáson kívüli bevételek aránya nem érte el a törvényi elvárás szerinti 80 százalékot" - állapítja meg az ÁSZ jelentése.

A számvevők szerint a szervezetek döntő többsége - amellett, hogy költségvetésen kívüli forrást nem vont be a közfeladat ellátásba - a működésében sem törekedett a "takarékos, jó gazda módján történő közpénzfelhasználásra".

A vizsgálat szerint a közalapítványok az elszámolások alapján az alapító okirataikban és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint használták fel a kapott támogatásokat, azonban öt közalapítvány kuratóriuma közel 24 millió forint összegben törvénysértő módon nyújtott pályázaton kívül támogatást.

Az Állami Számvevőszék azt javasolja az kormánynak, hogy egységes szempontok szerint szabályozza a működési költségek mértékét, továbbá a kuratórium és a felügyelőbizottság részére fizetendő tiszteletdíjak és költségtérítések mértékét az ellátott feladatokhoz kötötten határozza meg. Az ÁSZ-jelentés külön megemlíti a "Hajléktalanokért Közalapítványt", és felhívja a kuratóriumát, hogy szüntesse meg a törvénysértő támogatási gyakorlatot.