Közérdekű keresetet indított és első fokon nyert a PSZÁF az AXA Bank fióktelepével szemben. A bíróság ítélete szerint érvénytelen a bank üzletszabályzatának egyik pontja, amelynek értelmében, ha a bankkártyát a bank egyoldalúan letiltja, a felmerülő károk minden esetben az ügyfelet terhelik.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának ítélete szerint első fokon pert nyert az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepével szemben indított közérdekű igényérvényesítési eljárásában.

A bíróság kimondta: az AXA Bank fióktelepe üzletszabályzatának egyik előírása - amely 2009. november 1. és 2011. április 28. között volt érvényben - a pénzügyi intézménnyel szerződött valamennyi ügyfélre kiterjedően érvénytelen.

A vitatott előírás szerint az AXA Bank fióktelepe az ügyfelek bankkártyájának jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén, vagy a kártya használatának biztonsága érdekében jogosult a bankkártya felfüggesztését vagy letiltását kezdeményezni. A bank az ebből eredő, az ügyfélnél keletkezett esetleges károkért fennálló felelősséget kizárja.

A bírósági ítélet szerint azonban a kikötés a polgári törvénykönyv szerint tisztességtelen és érvénytelen. Ez ugyanis - a jóhiszeműség és tisztességesség követelményét sértve - egyoldalúan hátrányos helyzetbe hozza az ügyfeleket az AXA Bank fióktelepével szemben.

A bíróság rámutatott: a pénzforgalmi törvény egyértelműen meghatározza azon eseteket, amikor egy bank a bankkártyát egyoldalúan letilthatja. Ezekben az esetekben a banknak kell bizonyítania a letiltás feltételeit, és a kártérítési felelősséget csak akkor zárhatja ki magára nézve, ha a kártyahasználat jogosulatlan vagy csalárd módját valóban bizonyítani tudja.

A PSZÁF ezt megelőzően az Általános Hitel és Finanszírozási Zrt., a New Chance Credit Zrt. és a Zee Capital Zrt. ellen indított közérdekű kereseti eljárásokban nyert első fokon pert a bíróságon a pénzügyi fogyasztók nevében és érdekében. Az alperesek fellebbezése nyomán e perek a másodfokú bíróságon folytatódnak. A PSZÁF ezzel párhuzamosan további közérdekű igényérvényesítési eljárásokat kezdeményezett a bíróság előtt, illetve készít elő jelenleg is.