Keresetlevelet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., amelyben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze korábbi informatikai beszámolóját, az Idom Zrt.-t, hogy fizessen 1 milliárd forintos kártérítést.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 1 milliárd forintot követel az Idom 2000 Konzulens Zrt.-től, amelyet még 2008-ban bíztak meg az egységes állami vagyonnyilvántartás elkészítésével, de ezt a cég késve és csak részben teljesítette. Az MNV keddi közleménye szerint a vagyonkezelő keresetlevelet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz az Idom Zrt. ellen, és azt kéri, hogy a bíróság kötelezze a céget, fizessen meg több mint 1 milliárd forintot az MNV Zrt.-nek eredeti állapot helyreállítása és kártérítés jogcímén.

Az MNV Zrt. 2008. október 10-én kötött szerződést az Idommal az egységes állami vagyonnyilvántartás, azaz az Everest projekt elkészítésére. Az elkészült rendszernek részletes kimutatást kellett volna nyújtania az állami vagyonról, így különösen ingatlanokról, ingóságokról, a vagyontárgyak értékéről, a vagyonkezelőkről, az állami tulajdonú gazdasági társaságokról és azok pénzügyi adatairól, a termőföldről és minden más, a magyar állam tulajdonában lévő vagyontárgyról.

Emlékeztetnek rá: az MNV Zrt. három elődszervezet összevonásából jött létre 2008. január 1-jén. A tervezett Everest projekt miatt a működő, a korábbi szervezetek örökségéül kapott rendszereket csak a legszükségesebb mértékben fejlesztették, ezért azok működése egyre bizonytalanabbá vált.

Az eredeti szerződésben szereplő ütemtervet szerződésmódosítással átütemezték, azonban az Idom a módosított határidőket sem tudta betartani. Az első két fázist késve adta át, a harmadikat már el sem készítette. Az első két fázis elkészítésének szerződés szerinti díját az MNV Zrt. kifizette.

A közlemény szerint az MNV Zrt. 2010 júniusában hivatalba lépett új vezetése számára hamarosan egyértelművé vált, hogy az Everest projekt megbukott. Már a társaság korábbi vezetése is felismerte, hogy a projekt ésszerű időn belül nem valósul meg, mégsem hozta meg a szükséges intézkedéseket az állami vagyon megóvása érdekében. A helyzet rendezése céljából az MNV Zrt. tárgyalást kezdett az Idom vezetésével.

Az MNV Zrt. a szerződés felbontását követően nem használta az Idom eszközeit, azokat minél gyorsabban szerette volna visszaszolgáltatni. Az Idom megtiltotta az átadott eszközök és szoftverek használatát, de azokat nem vette vissza, így akadályozva az eredeti állapot elszámolási kötelezettséggel járó helyreállítását. Mindeközben az Idom Zrt. két céggé vált szét, eszközeinek, társasági vagyonának 94 százalékát a kivált cégbe helyezte. A vagyonkezelő szerint ezek a lépések a fedezetelvonás lehetőségét hordozzák magukban, ezért az MNV Zrt. bírósághoz fordult.

Az állami vagyon megóvása és az ésszerű vagyongazdálkodás követelményeinek megvalósítása érdekében az MNV Zrt. bírósági úton érvényesíti álláspontja szerint jogos követeléseit. Az MNV Zrt. azt kéri a bíróságtól, hogy az Idomot kötelezze a szerződés alapján az eddig kifizetett összegek visszafizetésére, továbbá kártérítés keretében azon összegek megfizetésére, amelyeket az MNV Zrt.-nek nem kellett volna kifizetnie az Everest projekt nélkül.