Jövőt kutat, hosszú távú iparági fejlesztési irányok kijelölését, nemzetgazdasági stratégiai kérdések eldöntését segíti a száz fővel, évi 1,2 milliárd forintból működő, újonnan felállítandó Nemzeti Stratégiai és Tervezési Hivatal az [origo] információi szerint. Az új hivatal mellett tervezéskoordinációs államtitkárság is létrejön. Hasonló szervezet működi Franciaországban és Hollandiában is.

Hosszú távú, tíz-húsz éves iparági fejlesztési irányok dőlhetnek el az újonnan létrehozandó Nemzeti Stratégiai és Tervezési Hivatal (NSTH) munkája alapján. A hivatal a kormány gazdaságstratégiáját is megalapozza - ez körvonalazódik az NSTH megalakításának kormányzati tervéből, amit minisztériumi forrásokon keresztül ismertünk meg. Egy "tervhivatal" létrejöttének lehetőségét először a Népszabadság írta meg júliusban, információnk szerint annak létrejöttéről szerdán dönthet a kormány.

Jönnek az iparági tervek

A kabinet a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezetén belül hozná létre a tervezési hivatalt. Az új intézmény makrogazdasági és gazdaságstratégiai elemzéseket végezne, területfejlesztési célú kutatásokat folytatna. A munkájával a kormány tervei szerint egyes kiemelt iparágak és területek hosszú távú fejlesztési irányait is megalapozza, jövő- és trendkutatást is végez majd az előterjesztést ismerők elmondása szerint. Mindezekről pedig nemcsak a minisztert tájékoztatja, hanem a kormánynak is segítséget nyújt a döntéshozatalban.

A terv információnk szerint az NSTH-t a kormány döntéseit megalapozó komplex nemzeti és nemzetgazdasági elemző, értékelő, döntés-előkészítő szerveként határozza meg. Az elképzelés a költségvetési törvényjavaslat indoklásában is visszaköszön. "A hivatal hozzájárul a kormány gazdaság- és foglalkoztatáspolitikájával kapcsolatos célkitűzései teljesüléséhez, a stratégiai tervezés és elemzés hatékonyságának és minőségének javulásához, valamint a magyar nemzetgazdaság kiemelt és tervezett fejlesztéséhez, ezáltal hazánk versenyképességének erősítéséhez" - áll a költségvetésben.

Százan terveznek majd

Az NSTH-ra jövőre 1,2 milliárd forintot szán a 2012-es költségvetési törvényjavaslat. Az új intézményben százan dolgozhatnak, az [origo] által megismert terv szerint a szervezet élén egy elnök állna, lenne három vagy négy elnökhelyettes is, és 10-15 főosztály, osztály. Minisztériumi forrásaink szerint az NSTH végezhetne üzleti tevékenységet, tehát bizonyos mértékig vállalkozhat, pályázatokon indulhat forrásokért.

A tervhivatal az uniós fejlesztési programokkal, régiós fejlesztéssel, területrendezéssel és -fejlesztéssel foglalkozó Váti Nonprofit Kft. területfejlesztési igazgatóságának bekebelezésével, NGM-en belüli átcsoportosításokkal jönne létre, de a a karcsúsítandó Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől is átvesz státuszokat, álláshelyeket információnk szerint.

Új államtitkárság is lesz

A tervhivatal profiljába sorolt feladatok közül többet most a kormányzatban szétszórva látja el egy-egy szervezet. A területfejlesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Vátihoz tartozik, de a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is illetékes a témában. A kormányzatot stratégiai ügyekben, főleg hatásvizsgálatokkal, elemzések készítésével, előrejelző modellek fejlesztésével,adatbázis építésvel az Ecostat segíti.

Az NGM-en belül létrehozzák a tervezéskoordinációs államtitkárságot is, amelynek a feladatai  - a megismert tervek alapján - nagyrészt átfedésben vannak az NSTH jövőbeni hatásköreivel. Az NGM legfrissebb szervezeti ábrája már jelzi az új államtitkárságot, de az államtitkár kiléte nem ismert. Az államtitkár alatt egy helyettes lesz, a gazdaságtervezésért felelős helyettes államtitkár. Az ő személye viszont már tudott, szeptember elején nevezték ki erre a posztra Csizmadia Norbertet, aki az [origo] minisztériumi forrásai szerint a kormányváltás óta politikai tanácsadóként Cséfalvay Zoltán alatt a tárca stratégiai műhelyében dolgozott. Forrásaink korábban azt valószínűsítették, hogy Csizmadia Norbert vezeti majd a tervhivatalt.

Országos Tervhivatal

A rendszerváltás előtt létezett az Országos Tervhivatal, feladata az 1956-os intézet honlapja szerint a "a távlati és az operatív gazdasági tervjavaslatok kidolgozása, és az aktuális ötéves terv végrehajtásának ellenőrzése volt". Elnökét az Országgyűlés választotta, és az elnök tagja volt a kormánynak is. A tervhivatalt 1947-ben hozták létre, a honlap szerint az első hároméves terv időszakában (1947-1949) jelentős szerepet töltött be a magyar gazdaság szovjet mintára történő átalakításában, magát a hivatalt is szovjet példa nyomán hozták létre. Az Országos Tervhivatal 1990-ben szűnt meg, feladatait a Pénzügyminisztérium vette át.Francia, holland példa

Az NSTH tervének indoklásában a kormány megemlíti, hogy nemzetközi példák vannak arra, hogy a központi nemzetgazdasági, nemzeti és területi tervezési, értékelési, monitoring feladatellátást szakmai háttérintézetek, stratégiai központok segítik és biztosítják.

Az NSTH-hoz hasonlító szervezetek közül a két legismertebb Hollandiában és Franciaországban működik. Hollandiában a Central Planning Bureau-t  (CPB)direkt ilyen központi stratégiai, iparági tervezési feladatokra hozták létre még a második világháború után, mostanában pedig a makroelőrejelzés került előtérbe, és ugyan a helyi gazdasági minisztérium fennhatósága alá tartoznak, de alapelvük szerint függetlenek. Hollandiában a CPB készíti a kormány makropályáját, a szervezet számolja ki, hog y milyen inflációs vagy növekedés várakozásokkal készítsék a költségvetést.

Franciaországban hagyománya van a sok évre előretekintő iparági elemzéseknek, amikor a kormány és az adott iparág érdekképviseletei közötti megbeszéléseken körvonalazódik az ágazat fejlesztési iránya. A kormányzati tervezést azonban nem kizárólag házon belül végzik el, egyes kérdésekhez felkérnek független kutatóintézeteket is.