Két kormányzati szervezet döntött együttműködésről annak érdekében, hogy elősegítsék a kis- és középvállalkozások külpiaci megjelenését és nemzetközi együttműködését, valamint, hogy tanácsokkal lássák el a szektor szereplőit az iparjog kérdéseiben.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) együttműködési megállapodást kötött a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása érdekében. A két szervezet közös célja a kkv-szektor külpiaci megjelenésének és nemzetközi együttműködéseinek elősegítése.

A két szervezet közösen elkészített kiadványokat, hazai és nemzetközi projekteket és rendezvényeket tervez. Az együttműködés keretében a HITA vállalja, hogy az egyes iparjogvédelmi formákra vonatkozó általános és esetspecifikus szakmai tanácsadást nyújt, illetve szükség esetén az ügyfelet közvetlenül az SZTNH-hoz irányítja. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és titoktartási nyilatkozatok rendelkezéseire is figyelemmel tájékoztatást nyújt az SZTNH számára az ügyfélkörébe tartozó vállalkozások szellemitulajdon-védelmi szempontból fontos eseteiről.

Az SZTNH vállalja, hogy a HITA tevékenységi körébe eső ügyekben az őt megkereső ügyfeleket közvetlenül a HITA-hoz irányítja, ügyfélszolgálati tevékenysége körében a HITA ügyfelei részére általános szellemitulajdon-védelmi tájékoztatást nyújt, továbbá tájékoztatja a HITA-t az általa szervezett iparjogvédelmi tájékoztatási eseményekről, oktatásokról, nyilvános iparjogvédelmi szakmai eseményekről, lényeges jogszabályváltozásokról.