Most juthatnak hat évvel ezelőtti pénzükhöz cégek

2012.05.07. 11:37

A Legfelsőbb Bíróság szerint az adóhatóság jogtalanul tagadta meg több ezer magyarországi cégtől, hogy nettó adótartozás hiányában a helyi iparűzési adó összegével csökkentsék társasági adóalapjukat. Az érintett vállalkozások most visszamenőleg csökkenthetik a 2006-os adókötelezettségüket.

Sok ezer olyan magyarországi cég lehet, amely 2006-os adóját még mérsékelheti az ugyanabban az évben befizetett helyi iparűzési adó (hipa) összegével - hívja fel a vállalkozások figyelmét az RSM DTM adótanácsadó cég közleménye.

2004 és 2009 között a társasági adóról szóló törvény lehetővé tette, hogy az adózók a társasági adóalapjukat csökkentsék megfizetett helyi iparűzési adójukkal. A csökkentés az első két évben az iparűzési adó 50 százaléka volt, 2006-tól viszont a hipa teljes összegét társaságiadó-alap csökkentő tételként lehetett figyelembe venni.

Ezt a lehetőséget azonban a jogszabály feltételhez kötötte: az adott év utolsó napján a cégnek nem lehetett az állami, vagy valamely önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása. A szabály egyértelműnek tűnik, később mégis vita lett belőle.

Az adótartozás fogalmát ugyanis az adózás rendjéről szóló törvény 2007 novemberéig nagyon egyszerűen határozta meg: adótartozásnak az esedékességig meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás minősül. 2007. november 16-án azonban hatályba lépett egy törvénymódosítás, amely bevezette a nettó adótartozás fogalmát. Ezzel megszűnt az a korábban gyakori méltánytalan helyzet, hogy ha egy adózónak december 31-én akár csak néhány ezer forint tartozása állt fenn bármely adószámláján, akkor is elesett az adóalap-csökkentés lehetőségétől, ha adószámláinak összesített egyenlege túlfizetést mutatott.

A módosítás azonban újabb dilemmát vetett fel: azt, hogy az új szabályozást mely időszakra lehet alkalmazni. Az adóhivatal kibocsátott egy állásfoglalást, mely szerint a nettó adótartozás fogalmát csak a hatályba lépést követő időszakban lehet figyelembe venni. A bíróság azonban másképpen ítélte meg a helyzetet: a Legfelsőbb Bíróság tavaly kimondta: a nettó adótartozás fogalmát a hatályba lépést megelőző évekre is alkalmazni kell akkor, ha maga az adott adóigazgatási eljárás a törvénymódosítás hatályba lépése után indult vagy fejeződött be. Tavaly év végén maga az adóhatóság is visszavonta korábbi, ezzel ellentétes állásfoglalását.

Fekete Zoltán Titusz, az RSM DTM adómenedzsere szerint mindebből az következik: azok az adózók, akiknek nettó adótartozásuk nem volt, 2006-ban is levonhatták a hipát a társasági adóalapjukból. Ez a lépés utólag, önellenőrzéssel még bepótolható, ha pedig a 2006-os adóévet az adóhatóság ellenőrzéssel jogerősen lezárta, ezzel szemben rendkívüli jogorvoslatot lehet kezdeményezni.

A tét nem csekély: 2006-ban a társasági adóalapban figyelembe vett helyi iparűzési adó 230 milliárd forint volt, ami mintegy 70 ezer cég között oszlott meg.

A hipa, mint csökkentő tétel a társasági adózásban:

Érvényesített társaságiadóalap-csökkentés hipa címén (milliárd forint) 

Érintett vállalkozások száma (db)

 2006

 230,4

68 135

2007

260,4

70 517

2008

254,9

68 362

2009

252,5

60 582 

Forrás: RSM DTM, APEH, NAV

KAPCSOLÓDÓ CIKK