Elvégzettnek tekinti vállalt feladatát és szeretne visszatérni a nemzetközi üzleti életbe Fellegi Tamás tárca nélküli miniszter. Orbán Viktornak küldött felmondó levelében arról ír, hogy ő készítette elő Orbán és Barroso áttörést hozó brüsszeli találkozóját, és hogy kettős mércét alkalmaztak Magyarországgal szemben, miközben az arcátlan haszonélvezőkkel is meg kellett küzdenie. A miniszterelnök elfogadta a lemondást, és nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén tanácsadóként továbbra is számít rá.

Vállalt feladatát elvégzettnek tekinti, és május 15-i hatállyal felmentését kezdeményezte Orbán Viktor miniszterelnöknél Fellegi Tamás nemzetközi tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. A miniszterelnöknek küldött több mint háromoldalas levelében távozásának indokairól, az általa elvégzett munkáról és annak nehézségeiről ír.

Levelét azzal kezdi, hogy tavaly novemberében azért kérte a felmentését a nemzeti fejlesztési miniszteri megbízatásából, mert felismerte az EU-IMF-megállapodás kiemelkedő nemzetgazdasági és politikai jelentőségét és úgy ítélte meg, hogy a két munkakör egyidejű betöltése összeegyeztethetetlen.

Szerinte tavaly december 16-án nagyon messziről, szinte reménytelen helyzetből indultak el, válság- és spekulációs hullámokkal terhelt nemzetközi pénzügyi-gazdasági közegben. "Az ország és a kormány ellen indított politikai és médiatámadások kereszttüzében kellett megőrizni a kormány nemzetközi cselekvőképességét, és előrehaladni a jogi, politikai és pénzügyi buktatók és támadások közepette" - fogalmazott.

Úgy érezte, hogy a politikai, jogi és pénzügyi feltételek és előfeltételek "átláthatatlan, konkrétan és teljesen hivatalosan soha le nem írt" halmazában kellett egyfajta kezelhető rendet teremteniük.

Fellegi szerint gondot okozott a kettős mérce rendszeres megjelenése a pénzügyi biztonsági hálóról szóló tárgyalások megkezdéséről szóló egyeztetések során. "Partnereink érzékenységére tekintettel, jellemzően ezeket a megbeszéléseket diplomáciai eufémizmussal informális egyeztetéseknek neveztük el, holott érdemi tárgyalások voltak a javából" - szögezte le a miniszterelnöknek küldött levelében.

Leírja, hogy tavaly december óta négyszer járt Washingtonban, háromszor tárgyalt Brüsszelben, járt Frankfurtban, Bécsben, Berlinben és Londonban is. A találkozók közül kiemelte Olli Rehn alelnökkel, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért felelős biztosával folytatott négyszemközti brüsszeli megbeszélését. Mit írja, ez a tárgyalás készítette elő Orbán és Barroso április 24-i brüsszeli találkozóját, amely a végső áttörést hozta a tárgyalások előkészítésének folyamatában.

Fellegi úgy érzi, hogy elfogadható kompromisszumra jutottak mind az Európai Bizottság, mind a Valutaalap vezetőivel. Ráadásul az Európai Bizottság "elővigyázatossági pénzügyi csomagról beszél", amit Magyarország kezdettől fogva képviselt - tette hozzá. Szerinte az elért kompromisszum biztosítja azt is, hogy az IMF chartájával ellentétes módon ne jelenjenek meg politikai szempontok előfeltételként, és egyetlen - egyébként véleményezésre feljogosított - nemzetközi szervezet elképzelése se legyen automatikusan jogilag kötelező a szuverén magyar intézményekre.

Megemlíti, hogy "a válságkezelés és Magyarország megújítása" számos olyan döntéssel járt együtt, amely komoly hazai és nemzetközi befektetői érdeket sértett, akik politikai és jogi védelmet kerestek maguknak.

"Ez azokra is igaz, akik az elmúlt húsz év gazdaságpolitikájának, privatizációs gyakorlatának aránytalan, nem egyszer arcátlan haszonélvezői voltak, és azokra is, akiket a döntések időzítése, bevezetésének módja vagy éppen egyes tartalmi elemei késztettek üzleti tervük felülvizsgálatára" - fejtette ki.

Fellegi Tamás szerint ő arra vállalkozott decemberben, hogy a kormány tagjaként összefogja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a tárgyalások megindítását célozzák. "Úgy gondolom, ezt a feladatot sikerrel és maradéktalanul teljesítettem" - írta Orbán Viktornak. Szerinte ugyanakkor a technikai akadályok elhárulása után a továbbiakban olyan vezetőre van szükség, akinek átfogó és részletes pénzügy-politikai,  ezen belül adóügyi és költségvetési tapasztalata van.

Levelét azzal zárta, készen áll arra, hogy a jövőben olyan újabb feladatot vállaljon, mely során hasznosítani tudja tapasztalatait a Magyarország érdekeit szolgáló célok megvalósításában.

Orbán Viktor válaszlevelében "őszintén gratulált a becsülettel elvégzett munka sikeréhez" és megköszönte Fellegi eddigi munkáját. Azt írja, hogy Fellegi Tamás nehéz helyzetben vállalkozott egy nagyon nehéz feladatra. Ebben a körben az országgal szemben indított spekulációs hullámokat, a politikai és médiatámadásokat és az ország szuverenitását korlátozni akaró nemzetközi politikai kísérletek említette a miniszterelnök. Végül felkérte, hogy a jövőben tanácsadóként segítse őt a nemzetközi pénzügyi és üzleti kapcsolatok területén.