Magasnak tartja a jegybankban fizetett béreket, és pazarlónak tart bizonyos kiadásokat a Magyar Nemzeti Banknál a pénzintézet felügyelőbizottsága (fb). A Járai Zsigmond által vezetett bizottság jelentése szerint indokolatlan például, hogy 23 vezető autót kap, amelyet a családtagok is vezethetnek. Az fb a közbeszerzési eljárásokat is kifogásolja. Simor András szerint félrevezető a jelentés: a versenyszférához képest nem magasak a bérek, és a közbeszerzések is törvényesek.

A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága (MNB fb) szerint 2011. júliustól 2012 júniusáig összességében szervezett és fegyelmezett gazdálkodást folytatott a jegybank, de a bérszínvonal továbbra is túlzottan magas, különösen a vezetői bérek. A jegybankelnök megalapozatlannak tartja a kritikákat.

A megállapítások az MNB fb-nek abban a jelentésében olvashatók, amelyet az fb a jegybank gazdálkodásáról készített, és szerdán juttatta el az Országgyűléshez. A felügyelőbizottság, amelyet Járai Zsigmond korábbi jegybankelnök, az első Orbán-kormány pénzügyminisztere vezet, az MNB 2011-ben folytatott gazdálkodását értékelve megállapítja azt is, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra törekvés és a költségcsökkentés ellenére a gazdálkodás nem minden elemében jelenik meg a racionalitás.

Az fb a személyi költségekkel kapcsolatban már 2010-ben kifogásolta a jegybank bérpolitikáját, amely figyelmen kívül hagyta az állami takarékossági elvárásokat. Az fb kritikai észrevételei alapján az MNB  elnöke tájékoztatta az fb-t, hogy a jegybank 2011-ben új bérpolitikai stratégiát alakít ki. Az új stratégiát az fb megtárgyalta, irányát elfogadhatónak tartva a konkrét mértéket nem tartotta elegendőnek arra, hogy  mérséklődjön a túlzottan magas bérszínvonal.

Az fb mostani jelentése megállapítja: a bank javadalmazási rendszerének része, hogy 23 banki vezető számára kül- és belföldi használatra térítésmentesen autót biztosít, amelyet kérésre családtagok is vezethetnek. Ezt az fb indokolatlannak és pazarlónak tartotta. A jegybank viszont a vizsgálat óta - mivel az új jegybanktörvény a monetáris tanács tagjainak azonos egyéb juttatási szintet állapít meg az MNB alelnökeivel és MNB-elnökkel - tovább növelte az autók számát.

Az fb jelentése kitér arra is, hogy az fb az utóbbi időszak arculattal kapcsolatos és egyéb kommunikációs szerződéseinek vizsgálatához közbeszerzési-jogi szakértőt vett igénybe. A szakértő az általa megvizsgált eddigi összes szerződésnél a közbeszerzési törvénybe ütköző eljárást talált. A felügyelőbizottság a szakértő és az MNB álláspontjának megismerése után értesítette a jegybank elnökét, és a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszterhez fordult. Egy kommunikációs tenderrel kapcsolatban a Közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztaló ítélete és bírsága ellen az MNB keresettel fordult a Fővárosi Törvényszékhez, az eljárás jogerősen még nem fejeződött be.

Simor szerint félrevezető a jelentés

Simor András, az MNB elnöke a jelentésről levelet küldött Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, amelyben azt írja: a jelentés - a tavalyihoz hasonlóan - több, tényekkel kellően alá nem támasztott megállapítást tartalmaz, így alkalmas arra, hogy félrevezesse a képviselőket.

Simor András a parlament elnökének írt levelében emlékeztet arra: az MNB bérpolitikájának 2011-ben történő újbóli áttekintése alapján a bevont szakértő megállapította, hogy ha az MNB teljes javadalmazását vetik össze a pénzügyi szektor gyakorlatával, akkor az MNB teljes javadalmazási szintje a bankpiac közepes jövedelméhez képest a plusz-mínusz 10 százalékos sávban helyezkedik el. Az MNB további céljai között szerepel középtávon, hogy a teljes javadalmazási szinten tovább közelítsék a pénzügyi szektor középértékéhez a jegybanki alkalmazottak jövedelmét.

Az MNB-elnök a leveléhez csatolt egy állásfoglalást, amely szerint egy felügyelőbizottsági vizsgálat megállapította, hogy "a beszerzések a vizsgált időszakban szabályozottan és szabályosan, a hatáskörök és felelősségek egyértelmű meghatározásával történtek". A jegybank elnöke hozzátette, hogy mindent megtesznek a közbeszerzési kultúra fejlesztéséért, ezért a közbeszerzési eljárásokba bevonták a Transparency International Magyarországot (TI) is. A TI négy alkalommal készített jelentésében megállapította, hogy "az MNB az eljárást jogszerűen, illetve a tisztesség és az átláthatóság legmagasabb szintű kívánalmainak megfelelően bonyolította le". Simor András szerint mind az fb általános vizsgálata, mind a független civil szervezet állásfoglalása szabályozottnak és szabályosnak minősítette az MNB közbeszerzési gyakorlatát.