Gordon Ramsey - Az euróválság ördöge

2012.09.04. 17:56

A konyha ördöge című műsorában Gordon Ramsey, a világ egyik leghíresebb celebséfje hanyatlóban lévő éttermek felvirágoztatásában segédkezik. A műsor alapján a Lombard Street Research elemzője szerint az euróválság megoldásánál is lehetne alkalmazni Gordon sematikusnak tűnő módszerét. Néhányan egy új Marshall-tervről beszélnek. Nos, legyen ez a Ramsey-terv!

Az elemző öt pontban szedte össze Gordon Ramsey A konyha ördöge című műsora alapján azokat az elveket, amelyeket a séf az éttermek felfuttatásának sztenderd receptjeként alkalmaz. A közgazdászok évek óta a válság megoldásának folyamatát magyarázzák a politikai vezetőknek, ők mégis mintha meg se hallanák ezeket a szavakat. De ha a közgazdászokra nem hallgatnak, talán egy séfre hallgatni fognak - áll az összefoglalóban.

A hozzávalók a következők:

Mindenképp szükség van egy erős vezetésre, szükség van valakire, aki végre az asztalra csap, abbahagyja a hangzatos kijelentések ismételgetését és végre a tettek mezejére lép. Egyszerűen nincs idő az európai stílusi konszenzuskereső hozzáállásra, azonnali és határozott döntéshozatalra van szükség. Az elemző Charles Kindlebergert idézi, aki a Nagy Gazdasági Világválság elhúzódásáért a határozott politikai döntésképesség hiányát okolta. A mai szituáció aggasztóan hasonló az akkorihoz, az USA nem foglalkozik Európa problémáival, Európa pedig nem tűnik felkészültnek a szükséges döntések meglépésére. Az elemző szerint egyedül Németország lenne képes kezébe venni a vezetést, azonban a németek rögeszméjévé vált megszorítás és költségvetési kiigazítás páros pont az, ami csak tovább rontja a jelenlegi helyzetet.

Gordon szerint minden haldokló étteremnek magába kell néznie és kialakítani egy egyértelmű víziót. Európának ugyanezt kellene célul kitűznie. Ha cél a fiskális unió, akkor előre le kell fektetni egy hosszú távú tervet, ami alapján el lehet odáig jutni. Ha megvan a terv, akkor a befektetők dönthetnek arról, mennyire bíznak a megvalósításban. Terv nélkül viszont mindenki szkeptikus marad.

Nagytakarítás. A Gordon által látogatott éttermek általában borzalmas állapotban vannak: mocskos a konyha és hosszú ideje rothadó élelmiszerek vannak a hűtőben. Az éttermek menedzserei ahelyett, hogy szembenéznének a problémával és egy nagytakarítással teljesen rendbe szednék a konyhát, általában próbálják elodázni a problémát. Az elemző szerint az európai bankrendszernél is hasonló a helyzet. A megoldás: "nagytakarítás" és feltőkésítés a bankoknál. A fizetésképtelen kormányoknak juttatott újabb hitelek nem jelentenek megoldást a problémákra.


Az étlap leegyszerűsítése. Minél többféle étel van az étlapon, általában annál nagyobb a fejetlenség a konyhában és annál lassabb a kiszolgálás is. A nagy erőlködésnek mindig nyögés a vége. Az európai válságmegoldások tárháza is túl széles és végül sose születik teljesen kielégítő megoldás. Túl sokféle felfoghatatlan mentőmechanizmus és finanszírozási ötlet került már elő ahelyett, hogy egy sokkal egyszerűebb és átláthatóbb megoldás születne. A megoldás a közös eurókötvény és a fiskális átalakulás kellene hogy legyen az elemző véleménye szerint.

Helyi alapanyagok. Helyi beszállítókra és a minél frissebb alapanyagokra kell építeni minden étterem étlapját Gordon Ramsey szerint. A periféria országoknak strukturális reformokra, a versenyképességük helyreállítására, helyi alapanyagok és szolgáltatások felhasználására kell törekedniük!

Az étteremvezetők általában megfogadják Gordon tanácsait és a legtöbb esetben siker koronázza törekvéseiket. Nos, úgy tűnik, Európában egyelőre a politikai vezetők nem hallgatnak senkire.

A Pokol konyhájából lehet, hogy nincs visszaút!