Véleményezhetetlen az E-Star

2013.01.02. 9:16

Az év utolsó napjaiban újra közzétette az E-Star a 2011. évre vonatkozó beszámolóját, valamint közzétett egy időközi beszámolót is a csődeljárás megindítása miatt a 2012. év első tizenegy hónapjáról. Egyik esetben sem tudott véleményt mondani a cég könyvvizsgálója, mivel nem biztosított a vállalkozás folytatásának elve, illetve felmerülnek különböző problémák a vagyoni elemek értékelésével kapcsolatban. A csődegyezség során ez most nem nagyon javítja a részvényesi alkupozíciót.

 

Véleményezhetetlen az időközi beszámoló

Az E-Star Nyrt. felkért egy független könyvvizsgálót, hogy auditálja a társaság 2012. november 30-i fordulónapra készített közbenső mérlegét és a november 30-ával végződő időszakra vonatkozó eredménykimutatását. Erre a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján volt szükség a csődeljárás megindítása miatt.  Az auditor - aki nem ugyanaz, mint a cég korábbi könyvvizsgálója, a Deloitte - visszautasította a véleménnyilvánítást, amit több tényezővel magyarázott.

Egyrészt több olyan részesedés és követelés is van a társaság kapcsolt vállalataival szemben, amelyek értéke és realizálhatósága kérdéses. Továbbá a vállalkozás folytatásának elve érvényesülésének jelentős kockázatai vannak, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek (8,07 milliárd forint) jelentősen meghaladják az E-Star forgóeszközeit (5,16 milliárd forint), ezért a társaság rövid távú likviditása nem biztosított. Emellett a kötvény (mérleg szerinti értéken 8,58 milliárd forint) refinanszírozására vonatkozó tervek megvalósíthatóságáról a könyvvizsgáló nem tudott megbizonyosodni. Valamint az év első tizenegy hónapjára elkészült eredménykimutatás alapján az E-Star tartósan és jelentősen veszteséges (a mérleg szerinti veszteség 1,8 milliárd forint).

Átdolgozták a 2011-es beszámolót

Az E-Star Audit és Felügyelő Bizottsága 2012 november 29-én egyszer már megtárgyalta az akkor rendelkezésére bocsátott 2011. évre vonatkozó beszámolót, amit a társaság november 30-án közzé is tett a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Ezzel a beszámolóval kapcsolatban a cég könyvvizsgálója, a Deloitte véleménnyilvánítást elutasító záradékot fogalmazott meg. A konszolidált éves árbevétel 65,9 millió euró volt, míg a társaság 2011. évi eredménye 8,9 millió euró veszteség volt.

A Bizottságok jelezték a menedzsmentnek és a Deloitte-nak is, hogy a felvázolt problémák egy részének orvoslására látnak lehetőséget, ezért a menedzsment átdolgozta decemberben az éves beszámolót. Ezt követően a 2011. évre vonatkozó árbevétel változatlanul 65,9 millió euró volt, azonban a társaság vesztesége 9,3 millió euróra növekedett. A könyvvizsgáló ezt követően - és részben az idő közben bejelentett csődvédelem miatt - megváltoztatta véleményét, és azt mondta, hogy a beszámoló nem mutat megbízható képet a cég vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az ellenvélemény főbb okai között szerepel az, hogy a csődvédelembe menekült társaság esetében nem biztosított a vállalkozás folytatásának elve, illetve a csődvédelem miatt megkérdőjelezhető a társaság vagyonának értékelése. Ezen kívül a Deloitte még mindig problémásnak ítéli az EETEK cégcsoport felvásárlásának elszámolását és nem ért egyet egyes korábbi évek számviteli gyakorlatával sem.

Bajos lehet a csődegyezség

Véleményünk szerint a beszámolókkal kapcsolatos vélemények csak tovább nehezítik az E-Star amúgy sem rózsás helyzetét. A társaság meg kellene egyezni a csődegyezségi tárgyalások során a hitelezőkkel, de a vagyoni elemek értékelhetetlensége miatt és az auditorok vészjelzései kapcsán egy ilyen egyezség csak még nehezebben fog megszületni. Bár az nem újdonság, hogy nagy a baj a cégnél, és hogy drasztikus lépésekre van szükség, a most közzétett két jelentés alapján a menedzsment és a részvényesek alkupozíciója a hitelezőkkel szemben egyre gyengébb.

E-Star
Forrás: [origo]