Egy hét alatt a Plotinus további 8,2 százalékkal növelte egy részvényre jutó saját tőkéjének értékét, így az új rekordmagasságba, 2120 forintra hízott. A Plotinus tavaly év vége óta igen jelentős mértékben, 23 százalékkal növelte a részvényesi vagyont. A társaság egy szomorú hírrel is szolgált, miszerint a David Gerincklinika forráshiányra hivatkozva nem kapott támogatást az 1,4 milliárd forint összköltségűre tervezett projekt megvalósítására.

Az Igazgatótanács a rendelkezésére álló, hangsúlyozottan előzetes, inkább iránymutatásként szolgáló adatai alapján jelentősebb pozitív változást észlelt a Plotinus Nyrt. vagyoni helyzetében a legutolsó közzétételhez képest. Az adatok magukban foglalják a még le nem zárt, nem realizált befektetések és pozíciók értékét és az azokra vonatkozó becsült adókötelezettségeket, illetve a várhatóan járó és fizetendő kamatokat, valamint egyéb jövedelmeket és kötelezettségeket is, továbbá kiszűrtük belőle a saját részvények hatását, ám az értékek még ebben az esetben is csak becslésnek és nem hivatalos, végleges eredménynek tekinthetőek. A változás legfontosabb oka az elmúlt napok tőkepiaci mozgásai miatt a Társaság nyitott pozícióiban bekövetkezett kedvező elmozdulás.

Ezek alapján az Igazgatótanács legutolsó, 2013/01/17-i értékelése alapján - a fentieket figyelembe véve - az egy részvényre jutó módosított saját tőke (részvényesi vagyon) becsült értéke: 2 120 Ft.

A fenti érték - ahogyan eddig is kommunikáltuk - nagyon gyorsan, akár pár nap alatt is jelentősen változhat akár pozitív, akár negatív irányban, ezért ennek közlése nem jelent semmiféle előrejelzést a jövő vonatkozásában, hanem a Társaság vagyoni helyzetéről a jelen pillanatban a cég legjobb tudása szerint készült közelítő értékelés.

Tavaly év vége óta mindenesetre egy igen szemrevaló sikerszériát tudhat maga mögött a Plotinus, hiszen 23 százalékkal volt képes növelni a részvényesi vagyont. ez egyben azt is jelenti, hogy az egy részvényre jutó saját tőke értéke rekordmagasságba kapaszkodott. A vagyonkezelő 2011 eleji indulása óta már 40 százalék feletti mértékben emelkedett az egy részvényre jutó saját tőke értéke.

Nem kapott pénzt a David Gerincklinika

Emellett egy tegnap megkapott értesítés szerint a vállalat által 96,7%-ban tulajdonolt leánycég, a David Gerincklinika Zrt. ÉMOP-2.1.1/E-12-2012-0005 jelű pályázata, amelyről a 2012 harmadik negyedéves vezetőségi beszámolóban adtak tájékoztatást elbírálásra került. A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint "Értesítjük, hogy pályázata szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Pályázata tartaléklistára került."

Ennek megfelelően a projekt, amelynek tervezett összköltsége 1 428 568 825 Ft, melyből az önrész összege 428 570 647, míg az igényelt támogatás 999 998 178 Ft volt, egyelőre nem valósul meg. A David Gerincklinika Zrt. további projekteket és fejlesztéseket tervez végrehajtani a jövőben pályázati forrásból és/vagy önerőből.