Mégse lesz tőkeemelés az E-Starnál? (jav.)

2013.01.24. 9:09

Tegnap este közzétette az E-Star az előzetes reorganizációs terveit, melyben azt kéri a hitelezőitől, hogy mondjanak le összes kamatkövetelésükről, míg a nem biztosított adósságok tulajdonosainak (ilyenek például a kötvények) a teljes követelésük 54,2 százalékától kellene eltekinteniük. A részvény 15 százalékos emelkedéssel indította a mai napot, mivel egyelőre a részvénykibocsátásról nem volt szó a most közzétett reorganizációs tervekben.

 

Az E-Star tegnap közzétette a Budapesti Értéktőzsde honlapján a február 4-i csődegyezségi tárgyalásra szóló meghívót. Az eseményen azok a hitelezők vehetnek részt, akik korábban bejelentették követelésüket és nyilvántartásba vételre kerültek.

Miből jut a hitelezőknek?

A társaság a meghívón túl közzétette a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó reorganizációs tervét is. Az E-Star ebben kéri a nyilvántartásba vett követelések kamatainak teljes elengedését, valamint a tőkekövetelések egy részének elengedését. Ezek szerint a biztosított hitelezőktől nem várják el a tőkeösszeg elengedését, míg a nem biztosított hitelek esetében 54,2 százalékos lemondásról lenne szó. Az utóbbi kategóriába tartoznak például a kötvényesek is, így ők a kötvény névértékének 45,8 százalékára lennének jogosultak.

Az E-Star már most kérte, hogy amennyiben nem sikerül a hitelezőkkel egyezségre jutni a felvázolt reorganizációs terv alapján, akkor újabb 120 nappal hosszabbítsák meg a fizetési moratóriumot. Ez idő alatt a társaság tovább folytatná a hitelezőkkel való tárgyalásokat a sikeres egyezség érdekében.

A tervek szerint a reálisan várható bevételekből a működéshez feltétlenül szükséges költségek kifizetését követően fennmaradó pénzeket a hitelezők között osztaná fel az E-Star. A múltbeli tapasztalatok alapján az önkormányzati projekteknél a szerződés szerinti árbevétel 90 százalékával számol a társaság, azonban véleményünk szerint még ezt az összeget is fenntartásokkal kell kezelni.

Az E-Star ESCO Kft. által a következő három évben, azaz 2013-2016 között várhatóan termelt pénzek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben fennálló 470 millió forint fedezetére lesz elegendő. Ebből fakadóan az E-Star ESCO három jelenlegi projektje csak 2017-től kezdődően tud majd hozzájárulni az egyéb hitelezői igények kielégítéséhez.

Az E-Star ezen kívül a lengyel projektek osztalékfizetésén keresztül juthat bevételekhez. Az már rég óta tudva levő volt, hogy a mieleci projekt a meggyötört társaság egyetlen ékköve. Azonban a lengyel projektek osztalékfizetését a tavaly nyár végén a BZ WBK Banktól felvett 36 millió zloty hitel szerződési feltételei korlátozzák. Az E-Star úgy kalkulál, hogy az 5 éves hitelszerződést sikerülhet további hét évvel meghosszabbítani, így az osztalékfizetésekre majd csak 2025-től lehet számítani.

További pénzhez juthat az E-Star a gyergyószentmiklósi projektcég társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek rendezéséből. A tervek szerint további 15 év alatt tudná a román projekt visszafizetni a szóban forgó tartozásait.

Hosszú távra kell gondolni!

A hitelek visszafizetésénél azonban nem egy-két évre, hanem sokkal hosszabb távra érdemes gondolni. A tervek szerint rövid távon a legsürgetőbb tartozások kiegyenlítésére kell fordítani a befolyó pénzeket, így a kötvénytartozások kifizetésére hosszabb időre lesz szükség.

A nem biztosított hitelezők felé fennálló tartozásokat (az eredeti követelések 45,8 százalékát) 15 részletben, 2013 december 31-étől kezdve mindig a soron következő év utolsó napján fizetné ki az E-Star.

Forrás: [origo]

A biztosított hitelezőket ezzel szemben 2 részletben fizetnék ki, idén és 2014 december 31-én. Most év végén megkapnák a névérték 82,8 százalékát, míg egy évvel később a maradék 17,2 százalékot.

A nem biztosított hitelezők lehetnek a mérleg nyelve, mivel jelenértékben számolva vélhetően ők járnának rosszabbul. Jelenértékben, 12-20 százalék közötti diszkontrátákkal kalkulálva az eredeti követelésük nagyjából 11-17 százalékát kapnák meg a kötvényesek, míg a biztosított hitelek tulajdonosai a két részletben történő visszafizetéssel jelenértékben 88 százalékot kapnának.

Forrás: [origo]

Közben a részvényárfolyam további mélységek felé vette az irányt tegnap, és a nap folyamán benézett a lélektanilag fontos 100 forintos szint alá. Végül 100 forinton zárt a részvény, de így, hogy egyelőre nem jelentek meg új információk a tervezett részvénykibocsátásról, elképzelhető, hogy legalább egy időre csillapodik az eladói nyomás. Ma reggel 15 százalékos emelkedéssel indította a napot a részvény!

Véleményünk szerint ez még közel nem a végső szcenárió, mivel a kötvényesek (elsősorban az intézményi kötvénytulajdonosok) már korábban jelezték, hogy a részvényeseknek is be kell vállani valamekkora veszteséget (értsd: tőkeemelés útján csökken a tulajdoni hányaduk a cégben). Vélhetően a február 4-i tárgyalások során elő fog újra kerülni a tőkeemelés kérdése is, ezért a részvénytől csapkodó árfolyammozgásra lehet számítani.

E-Star

Forrás: [origo]