A jegybanktörvényt és az EU alapokmányát sérti az Állami Számvevőszék, amikor véleményezi és javaslatokat tesz arra, hogy mit tegyen a jegybank a devizatartalékkal - ez a lényege annak a levélnek, amelyben Simor András jegybankelnök felhívja Domokos László ÁSZ-elnök figyelmét arra, hogy egy múlt heti sajtótájékoztatójukkal átlépték ezt a határt. Az ÁSZ megállapításaiban szakmai és tárgyi tévedések is vannak - állítja a jegybank.

Kemény hangvételű levelet küldött Simor András jegybankelnök Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének. Simor levelében azokra a kritikákra reflektál, amelyeket az ÁSZ pénteken, egy soron kívüli sajtótájékoztató keretében ismertetett a jegybank devizatartalékolási gyakorlatával kapcsolatban.

Az ÁSZ szóvá tette, hogy túl sokba kerül a jegybanknak, hogy a devizatartalékokra alig kap kamatot, ugyanakkor a forintban levő forrásaira magasabb, a jegybanki alapkamatnak megfelelő, jelenleg 5,5 százalékos kamatot fizet a kereskedelmi bankoknak. Az ÁSZ szerint az idén ezen durván 150 milliárd forintos veszteséget szenved el a Magyar Nemzeti Bank, amelyet a kormánynak kell állnia. A számvevők azt is felemlítették, hogy rossz a kormány által kitalált adósságszabály, ugyanis az megszorításra kényszerítené a kormányt akkor, ha a forint erősödik.

Mai levelében Simor arra hívja fel Domokos figyelmét, hogy az ÁSZ túllépi hatáskörét, amikor véleményezi a jegybank monetáris politikáját és azt, hogy hogyan kezeli a devizatartalékokat, illetve akkor is, amikor arra javaslatokat tesz. Ezzel nemcsak a hatályos jegybanktörvénnyel kerül ellentmondásba az ÁSZ, de az Európai Unió alapokmányával is.

Simor azt is nehezményezi, hogy a számvevők nem keresték meg a jegybanki szakértőket az előtt, hogy megfogalmazták volna véleményüket. Ha előtte konzultált volna a két intézmény, akkor elkerülhette volna az ÁSZ "a tárgyi és szakmai tévedéseket" és azt, hogy a közvéleményt félrevezető információk megjelenjenek, írja a nyilvánosságra hozott levelében Simor.

Simor leírja, hogy nem lehet megoldás az ÁSZ által forszírozott, a bankoknak fizetett kamat mérséklése, vagy a jegybanknál elhelyezhető összegek korlátozása, mert az jegybanki kamatcsökkentésnek felelne meg, amely nem járulna hozzá sem költségvetés, sem a gazdaság finanszírozásához, és ellentétes is lenne a jegybank céljainak teljesítésével.

Simor arra is rámutat, hogy a devizatartalék kívánatos nagyságát több tényező is befolyásolja, így figyelembe veszik azt is, hogy mennyi annak tartásának a költsége. A devizatartalék nagyságát a monetáris tanács határozza meg, amiben most a kormányoldal által delegált négy külső tag többséget képez a Simor és a két alelnök által alkotott belső tagok felett.

A jegybank elnöke azt is kiemeli, hogy félrevezető az ÁSZ azon kritikája, hogy a forintkamatok és a devizakamatok különbsége miatt óriási vesztesége keletkezik a jegybanknak, amit a kormánynak, a költségvetésnek kell állnia. Az MNB elnöke rámutat, hogy amit a jegybank veszít a devizakamatoknál, azt a kormány megnyeri (mert a devizatartalék úgy jön létre, ha a kormány devizakötvényt bocsát ki, azt pedig elhelyezi a jegybanknál, az alacsony devizakamat jelentette előnyt a kormány élvezi), ezért helyesebb azt nézni a költségvetés szemszögéből, hogy mennyi a devizakötvényért fizetendő kamat és a devizatartalékokon elért kamat különbözete. Ezt a költséget úgy lehet csökkenteni, ha a magyar állam által fizetendő kockázati prémium mérséklődik, arról pedig elsősorban a kormány tehet. Ehhez hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikát kell folytatni.

 

Az ÁSZ visszaszólt

Simor levelének közzététele, illetve cikkünk megjelenése után reagált Simor levelére az ÁSZ. Mint írják, a múlt heti, a mostani vitát generáló elemzést elsősorban a Költségvetési Tanács munkájának támogatása céljából készítették, abban a jegybank alaptevékenységével, a monetáris politikával nem foglalkoztak "Mindebből következik, hogy az Állami Számvevőszék nem lépte túl a hatáskörét, így Simor András Elnök úr ezzel kapcsolatos kijelentését az Állami Számvevőszék a leghatározottabban visszautasítja." Az ÁSZ teljes reakciója itt olvasható.