Nem készült el az E-Star éves jelentése

2013.04.30. 10:24

Nem tudja közzétenni az E-Star a tavalyi évre vonatkozó auditált pénzügyi kimutatásait, mert az auditor elrendelte a társaság részvényeinek értékelését. A bejelentés szerint a pénteken megkötött csődegyezség fényében a tervezett hitel-tőke konverzió miatt az auditor addig nem tudja véleményezni a társaság éves beszámolóját, amíg nem vizsgálta át a társaság által elkészített részvény-értékelést.

 

Az E-Star bejelentése szerint a társaság nem teszi közzé a tavalyi évre vonatkozó auditált pénzügyi kimutatásait. Míg ugyanis a lengyel és román leányvállalatok auditja már lezárult, addig az E-Star csoport magyar vállalatai főkönyveinek véglegesítése a folyamatban lévő csődeljárás miatt akadályokba ütközik.

A közzététel szerint "a társaság főkönyve véglegesnek tekinthető, azonban a csődegyezség (hitel-tőke konverzió) megkötésének esetére az auditor elrendelte a társaság részvényeinek értékelését. A részvényértékelést a társaság elvégezte, melynek auditor által történő vizsgálata folyamatban van. A részvények értékelésének alapja a meglévő projektek DCF modelje.

Az auditor álláspontja az, hogy a magyar számviteli szabványok szerinti egyedi beszámolók véglegesítése a részletes részvény-elemzés nélkül nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a 2013. április 26-i rendkívüli közgyűlésén új összetételű igazgatóságot választott, a fentiekből kifolyólag az új összetételű igazgatóságnak kell már a beszámolót megtárgyalnia és aláírnia, 2013. május 1-i hatállyal történő felállását követően. Az új összetételű Igazgatóság beszámolókkal és audittal kapcsolatos álláspontja jelenleg nem ismert."

E-Star