Nem hagyja magát az E-Star

2013.07.26. 9:04

A Fővárosi Törvényszék indoklása szerint az E-Star csődegyezségi megállapodása "nem alapos". Ennek tudható be, hogy azt nem is hagyta jóvá, ráadásul a csődeljárás megszüntetését is elrendelte. Az E-Star azonban élt fellebbezési jogával, melyet a bíróság 8 munkanapon belül bírál el.

Fellebbezett az E-Star

Kézhez kapta a Fővárosi Törvényszék végzésének indoklását az E-Star. Ezek szerint az április 26-i csődegyezségi megállapodása "nem alapos", ezért nem is hagyta jóvá azt, aminek következtében a csődeljárást is megszüntette, igaz utóbbi még nem emelkedett jogerőre.

Az E-Star élt fellebbezési jogával, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék végzésében foglalt indoklás  megalapozatlan, a csődegyezségi megállapodás megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek. A csődtörvény értelmében a fellebbezést a bíróság soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül bírálja el.

Íme az indoklás

A Fővárosi Törvényszék az adós csődeljárásában 2013. április 26. napján tartott csődegyezségi tárgyaláson született csődegyezségi megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet végzésével akként értékelte, hogy az "nem alapos", tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a csődegyezség az egyezséghez hozzá nem járuló, illetve az egyezségkötésben részt nem vevő hitelezők egy részére kedvezőtlenebb feltételeket állapít meg, mint amilyeneket a Cstv. 12. § (2) bekezdés ba) és bc) szerinti hitelezői körben csődegyezséghez hozzájáruló hitelezők részére megállapított és ezért a Cstv. 20. § (2) bekezdésébe ütközik.

Indoklás szerint a hitelezői osztályokon belül a hitelezők kielégítési mértékének ugyanis az egyes hitelezők teljes nyilvántartásba vett követeléseinek összegére vetítve kell azonosnak lenniük.  A végzés indoklása értelmében azzal, hogy a csődegyezség a hitelezőket a tőkeköveteléstől eltérő jogcímeken bejelentett (és nyilvántartásba vett), de nem azonos összegű követeléseikről  (kamat és járulékkövetelések)  lemondatta, az egyes hitelezőket megillető kielégítések mértékét eltérővé tette, ami a csődegyezséghez hozzá nem járuló hitelezők tekintetében - amennyiben az rájuk nézve hátrányos - nem megengedhető.

Az E-Star részvényében ma egyelőre még nem született kötés. Árfolyama azonban az elmúlt hetekben már 100 forint alatt is járt, ahol új történelmi mélypontot állított fel.

Az E-Star árfolyama