Megjelent a vidékfejlesztési miniszter rendelete az átmeneti nemzeti támogatási összegekről a szombati Magyar Közlönyben.

A rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló VM-rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeit, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegeket tartalmazza.

A szántóföldi növények esetében nemzeti szinten 116,611 millió euró elvi maximum összeg vehető figyelembe a rendelet szerint, a rizs esetében pedig 919 ezer euró.

A Burley dohány támogatásának elvi maximum összege nemzeti szinten 3,817 millió euró, a Burley dohánytermesztési támogatás keretében pedig legfeljebb 84 800 forint, míg a Virginia dohánynál nemzeti szinten 11,087 millió euró, a Virginia dohánytermesztési támogatás keretében pedig legfeljebb 244 500 forint.

A hízottbikatartásra nemzeti szinten 19,127 millió euró lehet a támogatás, jogosultságonként pedig legfeljebb 19 500 forint.

Az anyatehéntartás támogatásának elvi maximuma nemzeti szinten 13,893 millió euró. Az anyatehéntartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében nemzeti szinten 3,704 millió euró vehető figyelembe. Az anyatehenek után egyedenként legfeljebb 35 400 forint támogatás vehető igénybe.

Az úgynevezett extenzifikációs szarvasmarhatartás termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás esetében nemzeti szinten 13,892 millió euró elvi maximum összeg vehető figyelembe, történelmi bázis jogosultságonként pedig legfeljebb 7300 forint vehető igénybe.

Az anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása esetében a nemzeti elvi összeg 106 ezer euró, az anyajuhok utáni egyedenkénti támogatás legfeljebb 26 forint lehet. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtej-terméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 20 forint.

A kedvezőtlen adottságú területeken való anyajuhtartás esetében a modulációs nemzeti szinten 2,1 millió euró az elvi maximum összeg, történelmi bázis jogosultságonként pedig legfeljebb 1990 forint támogatás vehető igénybe.

A tej termeléstől elválasztott átmeneti nemzeti támogatás maximuma 54,183 millió euró, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 4 forint támogatás vehető igénybe.

A tejtámogatásra rendelkezésre álló összegből legfeljebb 2,7 milliárd forintot 2013. december 31-ig előlegként fizetnek ki. A tejtámogatás előlegeként kifizetett összegre nem kell támogatáscsökkentést elszámolni, a csökkentést az előlegen felüli összeg kifizetésekor, összevontan hajtják végre.

A héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 36 ezer forint támogatás vehető igénybe.

A rendeletben felsorolt támogatási jogcímekhez kapcsolódó maximális fajlagos támogatási összegét a rendelet melléklete tartalmazza.

Az igénybe vehető támogatás túllépése esetén az érintett termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával - csökkentik az igényelt támogatás összegét.