Segítenek a számok 2.

2014.01.29. 14:22

A vállalati pénzügyi mutatók eszközt adnak a kezünkbe, hogy vállalatunk teljesítményét összehasonlítsuk a versenytársainkkal, a piaccal, saját múltbéli adatainkkal (így azonosítva háttérben húzódó folyamatokat), vagy éppen a jövőbeli terveinkkel. A reconcept.blog mai bejegyzése azokra a mutatócsaládokra hívja fel a figyelmet, amelyek alakulását vállalatvezetőként, tulajdonosként folyamatosan nyomon kell követnünk. Az első rész után most a likviditás viszonyszámait vesszük sorra.

Nem vagyunk túlzó mértékben eladósodva, eredményesek is vagyunk, mi „fenyegethet” még? Számvitelileg lehet egy cég nyereséges, de ha a készpénze helyett a követelései gyarapodnak, akkor a likviditásában nehézségek adódhatnak. Ha pontosan tartani szeretnénk a fizetési határidőinket a bérek, a szállítói számlák, vagy az adók, adófeltöltések terén, akkor csak a rendelkezésre álló pénzeszközökre hagyatkozhatunk. Ezért a vevői követelések „pénzzé tétele” elemi érdekünk. Válságos időkben több energiát és időt igényel a vevőkezelési/behajtási tevékenység. Vevői portfóliótól, volumenektől függően gondolkozhatunk faktoring szolgáltató igénybevételén is, így csökkentve a likviditási nyomást.

Vevői kintlévőségük gyarapodása esetén nem elhanyagolható mértékű (gyakorlatilag a kintlévőségünk 27 százalékának megfelelő volumenű) és igen gyakori probléma az áfa előfinanszírozása. Alapesetben a kiállított, de ki nem fizetett számla után is kötelesek vagyunk bevallásunkban a befizetendő oldalon számolni a forgalmi adóval. Erre megoldást jelent a pénzforgalom szerinti áfafizetés, amelynek szabályait mindenképpen érdemes megvizsgálni (a keresőbe beírva számos tájékoztató elérhető, de talán a legautentikusabb a NAV tájékoztatója).

Likviditási mutató = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek

A mutatóból arról kapunk képet, hogy az általában gyorsan készpénzzé tehető eszközök milyen mértékben fedezik a rövid távú kötelezettséget. Azon társaságoknál, ahol a készleteket pár hónapon belül nem lehet pénzzé tenni, érdemesebb ennek módosított változatait vizsgálni:

Likviditási gyorsráta = (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek

vagy

Készpénz-likviditási mutató = likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek

A vállalat számára az a kedvező, ha ezek az arányok 80–100 százalék körüliek, ami azonnali fizetőképességet jelent.

A fenti mutatótípusokra úgyis tekinthetünk, mint veszély indikátorokra, vagyis amelyek szektortól és (szinte) vállalati életciklustól függetlenül figyelmeztetnek a nem megfelelően alakuló folyamatokra. Azt is jelzik, ha egy helyzet esetleg rövid távon fenntartható, de hosszú távon már nem, azaz vezetői, tulajdonosi beavatkozásra van szükség. Azt tudni kell, hogy egy-egy mutató önmagában nem sokat „mutat”. A vállalatvezetőnek fel kell figyelnie a versenytársakhoz képest mért eltérésekre, kedvezőtlen irányokra, tendenciákra is.