Nem akadályozza a bérek kifizetését a Ptk.

2014.04.18. 08:42

A Ptk. ugyan feltételekhez köti a gazdasági társaságok kifizetéseit a tagok számára, de tévedés azt hinni, hogy a tagok ezért nem kaphatnak fizetést, véli a szaktárca. A társaságok a működésük során ugyanis nem a saját tőke terhére gazdálkodnak, a munkabéreket - a számviteli szabályok szerint - a működési bevételük terhére fizetik.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint alaptalan az a vélemény, hogy a Ptk. alapján a társasággal tagsági viszonyban is álló munkavállalók nem kaphatnak bért, írja a Napi Gazdaság. Egy ügyvédi iroda vetette fel, hogy az új Ptk. értelmében az osztalékot nem fizető társaságok tagjai a munkabért sem vehetik fel. Ezt az iroda nyilvánvaló jogalkotói hibának ítélte.

A KIM szerint a hatályos Ptk. – a korábbi társasági törvényhez (Gt.) hasonlóan – továbbra is feltételhez köti a tagok javára történő egyes társasági kifizetéseket. Ám a sajtóban megjelent vélemény helytelenül és indokolatlanul mossa össze a társaságnak a normál működés, gazdálkodás során felmerülő kifizetéseit a Ptk. vonatkozó rendelkezésével.

A társaság a működése során nem a saját tőke terhére gazdálkodik, hiszen a szerződéses kötelezettségeiből eredő fizetési kötelezettségeit, így a munkabéreket is, a számviteli szabályok szerint a működési bevételei terhére fizeti. A működési bevételek és költségek a saját tőkétől számvitelileg elkülönülnek a társaság elszámolásaiban. Ezért a saját tőkéből való kifizetés szabályai és a tag munkavállalónak munkabérhez való joga között semmilyen közvetlen kapcsolat nem áll fenn.

A Ptk. érintett rendelkezése ugyanis egy speciális társasági kifizetésre ad szabályt: amikor a társaság a tagnak (akár tagsági jogviszonyára tekintettel, akár a tagsági jogviszonyától független jogviszony alapján) a saját tőkéje terhére teljesít kifizetést. Ezek a kifizetések a társaság normál működésétől elkülönülő, valóban speciális kifizetések; ilyen tipikusan az osztalék.