Jóllehet közel 70 százalék a sikerstatisztikája, 2013-ban közel tizedannyi ügyben vették igénybe a piaci alapú közvetítői eljárást, közismert nevén a mediációt, mint ahány esetben első fokon indult polgári és gazdasági ügyet regisztráltak. A bankok és magánügyfeleik közötti vitás kérdésekben pedig jóval hatékonyabb lehet, mint a hosszú és drága jogi folyamat.

Bár az új Ptk. a családjog egyes területein kötelezővé tette, a Szecskay Ügyvédi Iroda szerint a mediáció a polgári jog egyéb területein is üdvözlendő lenne, a szükséges jogi feltételeket ugyanis már biztosítja a közvetítői törvény. A mediációt 2002 óta teszik lehetővé a szabályok, de civil oldalon az áttörés elmaradt, és bár a KIM statisztikája szerint 2003-2009 között megötszöröződött a mediált esetek száma, így sem ér a nyomába a több százezer első fokon indított eljárásnak. Pók László, bejegyzett mediátor, a Szecskay Ügyvédi Iroda partnere szerint azért nem, mert nem elég ismert a módszer, de ezen segíthet az új Ptk. szabályozása, vagy a bírósági közvetítői eljárások megjelenése. Idővel pedig, mivel a közvetítői törvényben szabályozták a mediáció háttérszabályait is, később megoldás lehet az üzleti, gazdasági ügyek egyes eseteiben is.

A mediációs eljárás a hagyományos peres eljárásokhoz képest hatékony és gyors vitarendezési forma. Az eljárás, amelyre legfeljebb négy hónap áll rendelkezésre, megindulhat a felek közös kérelmére. Még ha egyedül is kezdeményezi bármelyikük, maga az eljárás csak közös beleegyezéssel indulhat el, és a folyamat bármely pontján meggondolhatják magukat a felek. Az eljárás megindítása után a mediátor jelenlétében találkoznak, ha kell, többször is. A cél a mindkettejük számára megfelelő, a mindkettejük érdekeivel összhangban álló megállapodás. Nem a mediátor hoz döntést tehát, ő csak segít. A megállapodás polgárjogi szerződésnek minősül, ha elérik, az eljárás lezárul. Négy hónap után azonban akkor is ez a helyzet, ha nem jutnak megállapodásra.

Az elmúlt években jelentkező rengeteg törlesztés-késedelem gyakran vezetett jogvitákhoz bankok és ügyfeleik között, megoldást találni pedig a kormányzati és banki intézkedések sora ellenére sem volt egyszerű. A pénzintézeteknek eközben súlyosan romlott a hitelportfóliójuk. Ezen a helyzeten csak rontani tud a nem megfelelő kommunikáció, amiben viszont profi segítség a mediáció. Ráadásul, mivel a procedúra titkos, nem kell tartani a kedvezőtlen sajtóvisszhangtól sem. Ha pedig semmiképp nem jutnak eredményre, még mindig ott a per mint lehetőség.

A mediáció terjedése nemcsak a feleknek, hanem a bíróságoknak is kedvező lenne, hiszen hosszabb távon az ügyteher csökkenését vonhatná maga után.