Miért fontos az általános forgalmi adó?

2014.05.21. 11:02

Nincs nemzetgazdaság, amelynek központi költségvetésében ne volna kulcsfontosságú a forgalmi adó. Tíz éves uniós tagságunk alatt a hazai áfa-szabályozás egyre összetettebbé vált.

Az RSM DTM adatai szerint hazánkban a befolyt áfa tíz év alatt 1728 milliárd forintról 2810 milliárdra emelkedett, tavaly a központi költségvetés bevételeinek több mint negyedét tette ki, a fogyasztási adóbevételek aránya pedig meghaladja a 37 százalékot. 2004 májusa óta az EU-s Áfa irányelvek, a kötelező erejű EU-s rendeletek, és az Európai Bírósági ítélkezési gyakorlata teszi komplexebbé a szabályok magyarországi alkalmazását. Míg korábban a magyar törvény 80 paragrafusból állt, a helyébe egy 300 paragrafusos áfa-törvény lépett, amelyben ma már csak a teljesítés helyére 30 paragrafus vonatkozik. 2010-től pedig az úgynevezett áfa-csomag érvényes, amely a célország szerinti adózás elvét közösségi szinten szélesítette ki a szolgáltatások teljesítési helye alapján.

 „A finomhangolás folyamatos, az EU-s áfa végrehajtási rendelet – amely arra is iránymutatást ad, hogy miként kell eljárni, ha a szolgáltatásnyújtónak vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének több áfa telephelye van több országban – nemrég újból módosult, s 2015-től újabb változásokra kell felkészülni” – emeli ki Sztankó Dániel, az RSM DTM Zrt. áfa területért felelős csoportvezetője.

Európa-szerte egyre nagyobb az igény arra, hogy elterjedjen a fordított adózás. Erősödött a hatóságok és a piaci szereplők közötti párbeszéd, az adóhatóság nem csak a holnapján nyújt részletes eligazítást, olykor applikációt fejleszt az adózóknak. A magyar piacon megjelent a pénzügyi képviselet, és vannak tanácsadók, akik az integrált nemzetközi funkciók ellátására szakosodtak.  Sztankó Dániel szerint a sokkal összetettebb szabályrendszer mellett az is jól látszik, hogy az áfa folyamatok egy része teljes mértékben automatizálható. A jövőben a határokon átívelő áfa-compliance folyamatok egy részét a cégvezetők akár webes felületen keresztül is figyelemmel tudják majd követni.

Az OECD napokban kiadott áfa-ajánlása az európai típusú áfa-rendszer alapelveit húzza alá: legyen semleges, igazságos, reagáljon a technológiai és piaci változásokra, ugyanakkor működjön hatékonyan és egyszerűen. Fontos, hogy az adósemlegesség elve kapcsán az áfa-rendszer ne torzítsa az üzleti döntéseket: azonos ügylet kapcsán minden üzleti döntés azonos áfa-következményt vonjon maga után, függetlenül attól, hogy a szolgáltató belföldi vagy külföldi, illetve milyen intézményi vagy társasági formában folytatja a tevékenységét.