Miért kezdték el átminősíteni a taxisokat Budapesten?

2014.07.08. 08:55

A Tele 5 Taxi és a Maxtaxi minősítését visszavonta a BKK, mert a cégek nem feleltek meg a rendeletben előírt pénzügyi feltételeknek. A két vállalkozás azóta benyújtotta a szükséges igazolásokat, és a cégek felülbírálata folyamatban van. Taxisaikat azonban a BKK elkezdte berendelni átminősítésre.

A cég tönkretételeként jellemezte Pásztor György azt, ami a vállalkozásával történik. A Tele 5 Taxi ügyvezetője szerint jelenleg nem tudni biztosat arról, hogy a BKK mikorra fogja elvégezni a Tele 5 és a Maxtaxi felülvizsgálatát. A közlekedési vállalat június 19-én vonta vissza a két cég minősítését. Időközben a BKK elkezdte berendelni a két cég taxisait átminősítésre, és ezután a Tele 5 és a Maxtaxi matricáit és szabadjelzőjét az autójukról el kell távolítaniuk. Ha egyik vagy mindkét cég később folytathatja tevékenységét, a taxisok átminősítése után aligha tud talpra állni.

Szabadságon az auditor

Mivel a felülvizsgálatot végző auditor szabadságon van, a minősítéseket legkorábban két hét múlva tudja majd újra elbírálni. A két cég jelenleg kérvényt készül benyújtani Tarlós István főpolgármesternek, Vitézy Dávid BKK-elnöknek és Komáromi Endre divízióvezetőnek, hogy a fuvarszervezőkkel szerződésben álló taxisok átminősítését erre az időre függesszék fel. A kérvényt mindkét cég taxisai, diszpécserei, alkalmazottai – azaz körülbelül 450 ember – aláírják. Az aláírt papírokat a hét elején küldenék az illetékeseknek.

Ki vonhatja vissza az engedélyt?

A mikor a Tele 5 és a Maxtaxi taxiscégek engedélyét a BKK visszavonta, akkor ezt így, a "működési engedélyek visszavonásaként" kommunikálta, és a hírt a sajtó is így vette át. A BKK valójában nem jogosult a fuvarszervező cégek működési engedélyének visszavonására, mivel ki sem adhat ilyen engedélyt. Sőt, egy joghézag miatt egyáltalán nincsen olyan szervezet, amely a közvetítő cégek (a taxistársaságok) számára működési engedélyt adhatna ki vagy vonhatna vissza; ha lenne, akkor feltételezhetően a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) lenne az, nem a BKK, tekintve, hogy taxistársaságok nem csak Budapesten működnek.

50 milliós tőke

A főváros egy 2013-as rendeletben szabályozta, milyen feltételek mellett végezhetik munkájukat a budapesti taxisok és fuvarszervező cégek. A taxisokkal szemben támasztott egyik elvárás, hogy legalább 50 millió forintos tőkével kell rendelkezniük – a Maxtaxi és a Tele 5 ennek nem felelt meg. A rendelet szerint ellenőrző szervként a BKK vizsgálja, hogy az engedélyt igénylő cég teljesít-e minden szükséges feltételt, és erről igazolást ad ki. Ugyanezt írja elő a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 12. paragrafusa.

Igazolás vagy engedély?

Az igazolás azonban nem azonos a működési engedéllyel. A főváros taxisrendelete szerint a BKK mindössze a "külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély megszerzése előtt" adja ki az igazolást. A "külön jogszabály" a taxis szolgáltatás feltételeiről szóló kormányrendelet volna, ez azonban évek óta pusztán tervezetként létezik, a mai napig nem fogadták el, és nem hirdették ki.

A rendelet ősszel jöhet

Idén ősszel fogják beterjeszteni azt a kormányrendeletet, amelyre a főváros rendelete hivatkozik, és amely majd szabályozni fogja a fuvarszervező cégek működését és engedélyezését – tájékoztatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A késlekedést azzal indokolják, hogy a jogalkotás jelenleg "felkészülési időszakban" van, és az országos hatályú rendeletet a budapesti tapasztalatok figyelembevételével akarják létrehozni. Az NFM szerint a kormány nem követ el törvényi mulasztást azzal, hogy a rendelet megalkotásával késlekedik. Bár a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény ezt számára előírja, amíg a rendelet nem készül el, a kérdést a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló MT-rendelet szabályozza. Ebben azonban egyáltalán nem esik szó a fuvarszervező cégekről. A tervezet szerint egyébként a cégek engedélyezését a közlekedési hatóság (NKH) fogja ellátni, erősítette meg értesülésünket az NFM.

Ellehetetlenítés

A BKK egyértelműen jogszerűtlenül jár el, véli Farkas Zsolt szakszervezeti elnök. A fuvarszervezők engedélyét azért sem vonhatják vissza, mert Magyarországon egyetlen taxistársaság sem rendelkezik működési engedéllyel. Ha megtehetnék, nyilván az engedély nélküli társaságok URH frekvenciáját is visszavonnák, a telefonszámaikat és a honlapjukat letiltatnák. Mivel a BKK a cégekkel "nem tud mit kezdeni", a hiányzó igazolásra hivatkozva a taxisaikat rendeli be átminősítésre.

Nagy veszteség

A taxisok számára ez komoly anyagi veszteséget jelent, hiszen amíg az átminősítésük tart, nem tudnak dolgozni, ez számukra bevételkiesés. Másrészt, bár a BKK a minősítést díjmentesen végzi, az új szabadjelzőt és oldalmatricákat (ha másik fuvarszervezővel kötnek szerződést vagy mezítlábasként folytatják) nekik kell beszerezniük, ez 25–40 ezer forintba kerül. A szakszervezet elnöke szerint a végső cél az, hogy a fővárosban csak egy, önkormányzati tulajdonban álló fuvarszervező cég maradjon. Farkas Zoltán szerint ezek a törekvések évek óta megfigyelhetők.

A BKK a fővárosra hivatkozik

A fuvarszervező cégek a kormányrendelettől és a működési engedélytől függetlenül nem láthatják el tevékenységüket, véli a BKK. Indoklásul a főváros taxisrendeletének 5. paragrafusára hivatkoznak, amely kimondja, hogy "nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek köztartozása van, vagy pénzügyi megfelelőségét igazolni nem tudja”.

Engedélyezhet-e a BKK?

A taxisokat azért hívták be átminősítésre, mivel a cégek tevékenységüket nem folytathatják, a velük szerződött taxisok a vállalatok szabadjelzőit és logóit nem használhatják, válaszolta kérdésünkre a BKK. A rendelet szövege ugyanakkor csak annyit köt ki, hogy a fuvarszervezőnek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, és hogy a megfelelést a BKK ellenőrzi. Az ősszel beterjesztendő kormányrendelet hiányában nem világos, hogy a BKK felléphet-e engedélyező hatóságként az ügyben.

Meddig tart a vizsgálat?

Kérdeztük a BKK-t arról is, miért tart ilyen hosszú ideig a két cég vizsgálata (a fuvarszervezők szerint legutóbb jóval gyorsabb volt). A közlekedési vállalat szerint több olyan bejelentést kaptak, hogy a fuvarszervezők címkiadó rendszerei nem felelnek meg az előírásoknak, mert megváltoztatták őket. Ezért az összes budapesti taxiscég rendszerét újra auditálják, és bár a két problémás helyzetben lévő vállalat elsőbbséget élvez, a folyamat időt vesz igénybe.

Tulajdonosváltás miatt vizsgálat

A Maxtaxi esetében a problémát tulajdonosváltás okozta, a márka új cég kezébe került, amelynek pénzügyi megfelelőségét felül kellett vizsgálni – mondta Domokos Tibor. Az igazgató szerint a szükséges igazolásokat azóta benyújtották, de még nem tudják, hogy az engedélyezést mikorra fogják lezárni. A taxiscégek minősítéséhez szükséges ellenőrzést nem a BKK, hanem egy külső auditor végzi, aki a megbízást már megkapta, de jelenleg szabadságon van, nem dolgozik.

Másfél millió hiányzott

A Tele 5 esetében figyelmetlenség okozta a minősítés visszavonását, az alaptőkéjükből 1,5 millió forint hiányzott az 50 millióból. Pásztor György szerint a BKK az igazolásukat a decemberi cégadatok alapján vonta vissza júniusban, az aktuális tőkéjükről nem kért tájékoztatást, és nem is figyelmeztette őket előzetesen. Az ügyvezető ezt legalábbis különösnek tartja, hiszen akár előfordulhatott volna, hogy december óta emelkedett a tőkéjük. A tőkeemelést a minősítés visszavonása után végrehajtották, az erről szóló dokumentumokat június 26-án a BKK-nak benyújtották.

Szőrszálhasogatás?

Pásztor György szerint a BKK illetékese, Halász Gyula biztosította őket arról, hogy mivel tőkéjüket a szükséges 50 millió forintra emelték, és az igazolásokat erről bemutatták, ez nem lesz akadálya annak, hogy újra megkapják a minősítést. Szabadjelzésük és oldalmatricájuk azonban jelen pillanatban szabadalmi eljárás alatt áll, az engedély kiadásának pedig a levédetett logó és szabadjelzés is feltétele.

A Tele 5 ügyvezetője szerint a szabadjelzésük már egy éve áll szabadalmi eljárás alatt, holott az elbírálás határideje hivatalosan fél év. Oldalmatricájukat illetően perben álltak az RT5 Taxival, a pert a Kúria határozata alapján június 25-én jogerősen megnyerték, az ügy viszont majd csak szeptember 25-én zárul le véglegesen. Pásztor György jogi szakértő segítségével kívánja elérni, hogy a BKK a minősítés során elfogadja a folyamatban lévő szabadalmi eljárásokat. Mivel a BKK eddig nem emelt kifogást a szabadjelzésük és az oldalmatricájuk miatt, az ügy mostani felvetését Pásztor György szőrszálhasogatásként értékeli.