Az unió tagállamai szabadon dönthetnek arról, hogy adnak-e nem járulékalapú segélyeket a bevándorlóknak. Az Európai Unió Bíróságának döntése olyan precedenst teremthet, amire a tagállamok a jövőben hivatkozhatnak. A britek máris a szabályok szigorítására készülnek.

Az Európai Unió Bírósága egy ügyben úgy határozott, hogy a tagállamok nem kötelesek segélyt adni a munkanélküli bevándorlóknak, még akkor sem, ha uniós állampolgárok. A döntés egész pontosan a nem járulékalapú juttatásokat érinti, vagyis azokat, amiket nem valamilyen adó vagy járulék fizetése alapján kaphatnak az állampolgárok. Leegyszerűsítve: azok a bevándorlók, akik nem dolgoznak, bizonyos segélyekre nem jogosultak.

A bíróság döntése precedenst teremt, erre hivatkozva a tagállamok a jövőben olyan szabályokat léptethetnek életbe, amikkel egyes segélyeket megvonhatnak a bevándorlóktól. Véget érhet tehát az a korszak, amikor egy magyar munkanélküli elmehetett Angliába munkanélkülinek, mert ott magasabbak a segélyek.

Egy román család ügye

A bíróság egy román asszony és a fia ügyében hozta meg a fenti döntést, írja a BBC.com. A család Németországban él, a német állam viszont megtagadott tőlük egy nem járulékalapú segélyt. A nő és a fia azért fordultak az Európai Unió Bíróságához, mert hátrányos megkülönböztetés érte őket: a szóban forgó segély minden német állampolgárnak jár. A német állam szerint a család a kezdeti három hónap után sem rendelkezett kellő anyagi forrással ahhoz, hogy letelepedési szándékát bizonyítsa, ezért nem volt szó hátrányos megkülönböztetésről.

Szabad mozgás

Az Európai Unió Bírósága az ügyben a német államnak adott igazat. A döntéssel azt is kimondták, hogy az uniós állampolgárok szabad mozgáshoz való joga nem sérül akkor, ha a tagállamok a bevándorlókat kizárják bizonyos nem járulékalapú juttatásokból. Ez természetesen nem érinti azokat a juttatásokat, amikre valamilyen adó vagy járulék alapján szerez jogosultságot a bevándorló, vagy amelyek alanyi jogon járnak.

A tagállamok kell eldönteni, kik jogosultak nem járulékalapú segélyreForrás: Az Európai Unió Bírósága

A tagállamok hatásköre

A tagállamok törvényhozásainak hatáskörébe tartozik annak eldöntése, kire terjesztik ki a szociális hálót és kire nem, ami a nem járulékalapú juttatásokat illeti, áll a bíróság közleményében. Lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára, hogy kizárják a rendszerből azokat a gazdaságilag inaktív uniós állampolgárokat, akik csak és kizárólag azért élnek a szabad mozgáshoz való jogukkal, hogy más tagállamok szociális rendszereit használhassák, véli a bíróság.

A britek lépni fognak

A brit kormány már így is szigorította annak feltételeit, hogy a bevándorlók az első három hónapban hogyan és milyen szociális juttatásokhoz férhetnek hozzá. David Cameron brit miniszterelnök a szabályok további szigorítására készül, még 2014 vége előtt tartani fog egy beszédet, amiben részletezi majd a terveit.