Május 6. és június 5. között kell majd kérelmezniük a kártalanítást a törvény alapján a Quaestor Financial Hrurira által kibocsátott, a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. vagy annak kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvények tulajdonosainak.

A törvény szerint a 30 millió forintot meg nem haladó összegű követeléseket tőkeértéken, a kötvényeket pedig névértéken kell figyelembe venni. A jogszabály kimondja a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának (QKKA) létrejöttét, amely - a Befektetés-védelmi Alap (Beva) kártalanításával együtt - 30 millió forintig kárpótolja az ügyfeleket. Az indoklás szerint ez feltételezhetően lényegesen nagyobb arány, mint amihez az ügyfelek egyedi perben, illetve a felszámolási eljárásban reálisan juthatnának.

 

Hány embert érint?

A Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél tevékenykedő felügyeleti biztos adatai szerint 32 ezren vannak a Quaestor-kötvényesek, akár fiktív, akár valós kötvény van követelésük mögött. Ők mind részesülnek a kárrendezésben.

Honnan lesz forrás?

A QKKA várhatóan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) áthidaló kölcsönével fogja tevékenységét megkezdeni, melynek mértéke igazodik majd a kárrendezés összegéhez. Az alap forrásait kötvénykibocsátással és hitelfelvétellel biztosítja. Kötvényt legfeljebb 10 éves futamidőre bocsáthat ki, kölcsönt pedig hitelintézettől vehet fel legfeljebb 10 éves vagy a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) maximum 3 hónapos futamidőre. A kötvénykibocsátásra és az MNB-hitelre állami kezességvállalás vonatkozik.

Az alap a Beva tagjaitól visszafizetési kötelezettséggel előleget igényelhet hiteltörlesztésre, saját forrásainak kiegészítéséhez, aminek megfizetésére a Beva-tagok a tavaly a Beva felé fennálló éves díjfizetési kötelezettségük arányában kötelesek. A törvény arról is rendelkezik, hogy a kártalanítási alap záró beszámolója után az alapba előleget befizetők által megelőlegezett, de az éves visszafizetésekből meg nem térült követeléseinek adóból történő levonásáról külön törvény szól majd.

Ezekre kell figyelni a kárigény bejelentésekor

Időpontok

Az úgynevezett Quaestor-törvény (2015. évi CXXXIX. törvény) hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt-vel kötöttek szerződést, egyenlegközlő igazolást kapnak postai úton. A kárrendezésre vonatkozó igényüket ezen egyenlegközlő igazolás alapján a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alaphoz történő kérelmük benyújtásával érvényesíthetik 2015. május 6. és 2015. június 5. közötti jogvesztő határidőn belül. Ez azt jelenti, hogy még az utolsó napon igazoltan postára adott kérelem is határidőben benyújtottnak minősül. Fontos, a QKKA felé benyújtott kérelem a Befektető-védelmi Alaphoz benyújtott kártalanítási kérelem is egyben. 

Postára adás

A kérelmet országszerte az erre kijelölt 26 kormányablakon keresztül lehet benyújtani, vagy postai úton kell a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja részére elküldeni. (Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800.)

Észrevételek

Amennyiben az egyenlegközlő igazolással kapcsolatban észrevétele van az ügyfélnek - az eltérés okát igazoló dokumentumokkal - a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezheti kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.). A borítékra rá kell írni "Észrevétel Quaestor kötvény". Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

Amennyiben nem kapott az ügyfél egyenlegközlő igazolást 2015. május 18. napjáig, akkor a quaestor@psfn.hu e-mail címen, vagy a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címén kell azt jelezni. A tárgyban, illetve a borítékon fel kell tüntetni, hogy "Egyenlegközlő igazolást kérek".