Számos törvénysértést és szabálytalanságot tárt fel az Antall József Alapítvány gazdálkodásában az Állami Számvevőszék ellenőrzése.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) beszámolója szerint a számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodását, ennek során ellenőrizte az Antall József Alapítvány 2012-2013. évi gazdálkodását is. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az alapítvány kuratóriuma és munkaszervezete a vizsgált időszakban nem tartotta be maradéktalanul a jogszabályi és a belső szabályozási előírásokat, például a jogszabályi előírás ellenére a kuratórium 2012-ben nem döntött az alapítvány költségvetéséről.

Nem ellenőrizték, mire ment a pénz

Az ÁSZ vizsgálata megállapította, hogy az ellenőrzött időszakban az alapítvány egy esetben kuratóriumi döntés nélkül nyújtott támogatást, továbbá egy esetben nem volt biztosított a kapott támogatások cél szerinti felhasználása. A támogatottak nem teljesítették a szerződésben előírt módon az elszámolási kötelezettségüket, amellyel kapcsolatban az alapítvány a belső előírás ellenére nem tett intézkedést - olvasható az ÁSZ beszámolójában.

Az ellenőrzés során kiderült, az alapítvány a 2012. évi tevékenységéről szóló jelentést közzétette ugyan, azonban azt a kuratórium nem fogadta el, míg a 2013-as évről az alapítvány egyáltalán nem készített jelentést. Az egyszerűsített éves beszámolók eredménykimutatásának tagolása nem felelt meg a jogszabály előírásainak, nem tartalmazta az előírt tájékoztató adatokat, valamint megsértették a valódiság és folytonosság számviteli alapelvét is.

Nem hajtották végre

A mérlegekben leltárral alá nem támasztott, kötelezettek által el nem ismert követeléseket mutattak ki. Emellett a tárgyi eszközök értékét 2013-ban a leltár nem támasztotta alá, és nem végezték el a főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetését. Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve eredménykimutatás jelentős összegű hibát tartalmazott.

Az ÁSZ megállapította: az alapítvány könyvvezetésének szabályozottsága és a könyvvezetés gyakorlata nem felelt meg teljesen a jogszabályi előírásoknak, és nem tartották be maradéktalanul a bizonylatok kötelező alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat sem.

Azt is megállapították, hogy az alapítvány az előző, két évvel ezelőtti ÁSZ-vizsgálat során megfogalmazott 18 javaslat közül 13-at nem hajtott végre, ezáltal a számvevőszék javaslatainak többsége nem hasznosult.

Az ÁSZ törvénytelenségeket talált a volt MDF pártalapítványánálFotó: Szabó Balázs [origo]

Javaslatok

Az ellenőrzés nyomán az ÁSZ javaslatokat tett a kuratórium elnökének, akinek intézkedési tervet kell készítenie a gazdálkodás törvényességének helyreállítása érdekében. Az ÁSZ az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

A volt MDF pártalapítványa

A pártalapítványt az MDF (2011. június 18-tól Jólét és Szabadság Demokrata Közösség) 2003-ban hozta létre. Az alapítvány célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a magyarországi politikai kultúra fejlesztéséhez, színvonalának emeléséhez, az alapító által vallott értékekhez, politikai értékrendhez kapcsolódó tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végezzen, valamint tudományos kutatás, tájékoztatás, oktatás és képzés szervezésével elősegítse a célok megvalósulását. Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően 2012-ben és 2013-ban évente 28,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült.