Lázár János módosítót terjesztett be a villamos energiáról szóló törvényhez, ami azt szabályozza, hogyan kell átadni a felhasználókat, ha egy szolgáltató kivonul a piacról. A tartozás eszerint automatikusan megszűnik a régi szolgáltatóval, de ugyanakkora hátralék keletkezik az újnál. A fogyasztóknak egyébként tennivalójuk nem lenne egy ilyen váltással. Ha a kivonuló szolgáltató nem egyezik meg az új szolgáltatóval, akkor az állam dönthetné el, ki veheti át az ügyfeleit.

Módosító javaslatot terjesztett be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a villamos energiáról szóló törvényhez. A módosító kiegészíti a törvényt olyan paragrafusokkal, amik azt szabályozzák, minek és hogyan kell történnie, ha egy szolgáltató úgy dönt, kivonul a piacról, és másik szolgáltató veszi át a helyét. A módosításra azért van szükség a jogszabály indoklása szerint, mert „Az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a felhasználók számára előnyös feltételeket biztosít (például szerződéskötési kötelezettség, ügyfélszolgálat és garantált szolgáltatás szabályai)”, ezeket pedig akkor is fenn kell tartani, ha egy szolgáltató fel akar hagyni tevékenységével.

Az ügyfeleknek nem lesz dolguk 

Ami az ügyfeleket illeti, nekik semmi dolguk nem lesz egy ilyen tranzakcióban, ha a parlament elfogadja a javaslatot. A régi szolgáltatóval a szerződésük az átadás-átvétel napján automatikusan megszűnik, az újjal pedig automatikusan létrejön. A régi szolgáltatónak küldenie kell egy végszámlát. Hogy a mérőórák mit mutatnak az átvétel napján, azt a legutolsó leolvasás alapján becsléssel állapítja meg az új szolgáltató, ha távlehívható óráról van szó, akkor leolvassa az állást.

Minden automatikusan zajlik majdForrás: Thinkstock

A hátralék nem vész el, csak átalakul 

Ami a hátralékokat illeti, azok a régi szolgáltatóval az átadás pillanatában automatikusan megszűnnek. Viszont az új szolgáltatóval szemben azonnal létrejön egy ugyanakkora fizetési kötelezettség, vagyis a hátralékok nem tűnnek el, csak átvándorolnak az új szolgáltatóhoz.

Akiknek nem csak hátralékuk van, hanem már ki is kapcsolták náluk a villanyt, azoknál az új szolgáltató visszakapcsolhatja, ha ehhez a régi szolgáltató hozzájárul. „Az átadó a hozzájáruló nyilatkozatot azzal egyidejűleg köteles kiadni és 3 napon belül az átvevő részére átadni, hogy a felhasználó tartozása az átadó felé megszűnik vagy a felhasználóval megállapodott a tartozása átütemezéséről” – részletezi a módosítás.

Viszont ha a fogyasztó nem teljesíti az új szolgáltató felé, amit a réginél vállalt, akkor az átvevő ugyanolyan feltételekkel kezdeményezheti a felhasználó villamosenergia-ellátásból való kikapcsolását, mintha a követelés nála keletkezett volna”.

Az Elmű lesz az első 

A fenti procedúra elsőként az Elmű ügyfeleit érintheti. Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára szeptember 9-én azt nyilatkozta, a kormány és az RWE német energetikai cég májusban aláírt szándéknyilatkozata alapján 2016 januárjában az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató átveszi az Elmű-Émász egyetemes szolgáltatási üzletágát. Az államtitkár azt is elmondta, hogy folynak a tárgyalások egy másik, a lakossági áramszolgáltatásban részt vevő céggel is.

Az Elmű ügyfeleire vonatkozhat először Lázár János módosítója, ha a parlament megszavazzaForrás: MTI/Marjai János

Az állami hivatal jelöli ki 

A módosító szerint egy szolgáltató engedélyét csak akkor lehet visszavonni, ha az ügyfelek ellátását egy másik szolgáltató ellátja. Az engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vonja vissza illetve adja ki.

A módosító azt is szabályozza, hogyan kell átadni egy szolgáltató ügyfeleit. Miután a kivonulni szándékozó szolgáltató beadja a visszavonási kérelmét a MEKH-hez, az felhívja a többi szolgáltatót, hogy tegyenek ajánlatot az ügyfelek átvételére.

A MEKH a felhívásra beérkező ajánlatokat értékeli, és az ellátásbiztonság szempontjai alapján választja ki a legkedvezőbbet. A MEKH a mérlegelés során előnyben részesítheti az átadó teljes ellátási területének ellátására adott ajánlatot, illetve az olyan egyetemes szolgáltató ajánlatát, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe kiterjed az átadó szolgáltatási területére, írja a javaslat. Vagyis ebben az esetben tulajdonképpen a MEKH dönthetné el, melyik másik szolgáltató veheti át a kivonuló szolgáltató ügyfeleit.

Ha nincs új ajánlat 

Ha a MEKH felhívására egyetlen egyetemes szolgáltató sem ad ajánlatot vagy a beérkező ajánlatok vizsgálata alapján a MEKH azt valószínűsíti, hogy az ajánlattevők egyike sem tudja biztosítani a villamosenergia-ellátást, a MEKH az összes egyetemes szolgáltatói engedélyes közül az ellátásbiztonság és az ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve jelöli ki az átvevő egyetemes szolgáltatót”, áll a javaslatban.

Több esetben az állami hivatal, a MEKH dönthetné el, kinek adja a kivonuló szolgáltató ügyfeleitForrás: MTI/Kovács Tamás

Ha előre megállapodnak 

Ha a kivonuló cég még a kérelem beadása előtt megállapodik egy másik szolgáltatóval és közösen nyújtanak be kérelmet, akkor a MEKH nem hirdeti meg az ügyfeleket, és nem választhatja ki az új szolgáltatót.

A javaslat azt is pontosan szabályozza, a régi és az új szolgáltatónak és a MEKH-nek milyen határidőket kell betartania, illetve a régi szolgáltatónak milyen adatokat és támogatást kell megadnia az új szolgáltatónak.