A jegybank összesen 20 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Commerzbank Zrt.-t a hitelintézet számvitelt, fedezetértékelést, ügyletminősítést, illetve belső ellenőrzést érintő hiányosságai miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a Commerzbank Zrt. tevékenységét a 2012. december 31. és 2015. szeptember 8. közötti időszakra vonatkozóan, tájékoztat közleményében az MNB. A jegybank vizsgálata nyomán – többek között – megállapította, hogy a Commerzbank Zrt. egyes belső ellenőrzési és számviteli, fedezetértékelési és ügyletminősítési tevékenysége, az átstrukturált ügyletek minősítési és nyilvántartási eljárása, továbbá a tőkekövetelmény-számítása és felügyeleti adatszolgáltatása nem minden tekintetben felel meg a jogszabályi előírásoknak.

20 millió forintos bírság

A jogsértések miatt az MNB 20 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki a bankra, és 2015. szeptember 30-i, illetve december 31-i határidővel kötelezte a jogsértések megszüntetésére. Utóbbi keretén belül a banknak a jogszabályok szerint kell elvégeznie egyes ügyleteinek átminősítését, és el kell számolnia a szükséges mértékű értékvesztést.

A bírság mértékének meghatározásánál a jegybank tekintettel volt a Commerzbank által elkövetett jogsértések súlyosságára, a cselekménynek a biztonságos működésre gyakorolt hatására, a szabályszegéssel előidézett kockázatra. Súlyosbító körülménynek számított a jogsértések ismétlődése, tekintve, hogy számos hiányosság megszüntetésére már a pénzügyi felügyeletet korábban ellátó hatóság is kötelezte a hitelintézetet.

A szabályokat be kell tartani

A pénzpiac átlátható működésének alapvető biztosítéka, hogy az itt tevékenykedő intézmények a jogszabályokban meghatározott előírások maradéktalan betartása mellett működjenek, így a jegybank jogsértések észlelése esetén a jövőben is szigorúan és következetesen fog fellépni, az intézkedések végrehajtását pedig minden esetben nyomon követi, figyelmeztet az MNB.