A Riches Builder Vagyonkezelő Zrt. és a Riches Bulider Investment Ltd. engedély nélkül gyűjtött a nyilvánosságtól származó, visszafizetendő pénzeszközöket, ezért az MNB pénteken közzétett határozatában összesen 338 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a társaságokkal szemben, továbbá azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a Riches Builder Vagyonkezelő Zrt., illetve a Seychelle Köztársaságban bejegyzett Riches Builder Investment Ltd. végeznek-e jegybanki engedélyhez kötött befektetési, vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

Már megint a magas fix hozam ígérete

A vizsgálat során a jegybank megállapította, hogy az érintett társaságok

kiugróan magas – bizonyos konstrukcióknál garantált – kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett gyűjtöttek pénzeszközöket

ügyfeleiktől, azonban nem rendelkeztek e pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jegybanki engedéllyel.

A feltárt jogsértések miatt az MNB határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a társaságoknak, hogy jegybanki engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése” – tevékenységet folytassanak, továbbá a Riches Builder Investment Ltd.-t 295 millió forint, a Riches Builder Vagyonkezelő Zrt.-t pedig további 43 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Súlyosbító és enyhítő körülmények

A bírság mértékének meghatározása során az MNB elsődlegesen azt értékelte, hogy a nyilvános forrásgyűjtés szabályainak megsértése kiemelten súlyos a pénzügyi piacok biztonságos és zavartalan működése szempontjából. Súlyosbító körülményként vette figyelembe a jegybank a viszonylag nagy összegű befektetői kár kockázatának előidézését, a tevékenységre vonatkozó pénzügyi szabályok súlyos és ismételt megsértését, valamint az eljárás során tanúsított nem teljes körű együttműködést. Enyhítő körülménynek számított, hogy a társaságok által elért ügyfelek elenyésző száma miatt csekély volt a szankcionált tevékenységnek a pénzpiac biztonságos működésére gyakorolt hatása.