A 2014-ben bevezetett reklámadó valamennyi vállalkozás életét megnehezíti, ha hirdetni szeretné szolgáltatását, termékeit. A jogszabály alapján ugyanis a közzétevő mellett a reklámot megrendelő vállalkozást is terhelheti adófizetési kötelezettség. Különösen akkor, ha nem fordít kellő figyelmet a reklámozásra irányuló szerződései megkötésénél, de legalábbis azok pénzügyi rendezésénél, a teljesítéskor.

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda az alábbi hét lépést ajánlja a kkv-knak.

Válasszon gondosan

A reklámadó törvény felsorolja azokat a reklámhordozókat, reklámfelületeket, amelyeken adóköteles a reklámozás. Ez a felsorolás taxatív, tehát ami nem szerepel benne, az után nem kell reklámadót fizetni. Érdemes kihasználni ezeket a kiskapukat, hiszen remek lehetőséget teremtenek a vállalkozás terheinek csökkentésére.

Ők már csak ismerik a dörgéstForrás: AMC

Menjen moziba

Adómentesen lehet reklámozni például moziban, a filmek előtti reklámblokkban, mert a mozivásznon történő reklámozás nem esik bele a reklámadó törvény egyetlen kategóriájába sem:

  • nem minősül médiaszolgáltatásnak – nem televíziós vagy rádiós sugárzás, és nem műsorszámok elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz eljuttatása,
  • nem tekinthető sajtóterméknek – nem napilap, nem időszaki lap, és nem is internetes hírportál vagy online újság,
  • nem szabadtéri, azaz nem épületen kívüli reklámhordozó,
  • nem nyomtatott anyag, nem jármű, és nem ingatlan,
  • nem internetes oldal.

Érdekes kivétel a kertmozi. Az ottani megjelenés nem adómentes, mert ebben az esetben a reklámhordozót, azaz a mozivásznat, szabadtéren helyezik el.

A kivetítőben is van potenciál

Bármely bevásárlóközpontban, moziban, sportlétesítményben vagy egyéb nyilvánosan látogatható épületben elhelyezett képernyőn, kivetítőn is adómentesen teheti közzé reklámját, ha azt nem szerkesztett televízióműsor keretében teszi, hanem úgy teszi, hogy a különböző reklámozók hirdetései egymást követik a képernyőn. Ez ugyanúgy adómentes felület, mint a mozivászon. Figyelni kell azonban a kivételekre: egy vendéglátóhely teraszán, az épület külső falán elhelyezett kivetítőn például már adófizetési kötelezettség terheli a reklámot használó céget. Ha ugyanez a kivetítő az épületen belül van, de épületen kívülről, a teraszról vagy az utcáról is látható, az már nem adóköteles megoldás.

Beszéljen

Nem minősül reklámadó-köteles reklámnak, ha egy sporteseményen, díjátadón, vagy egyéb rendezvényen a szponzor nevét, termékét, szolgáltatását csak szóban említik, díjátadás vagy konferálás közben.

Idegen nyelvű lapok és oldalak

Ha vállalkozásának célközönsége a Magyarországon élő nem magyar ajkú lakosság, akokor nem magyar nyelvű sajtótermékekben – online és printben egyaránt – hirdetése reklámadó-mentes.

Névjegykártya és cégér

Nyilvánvalónak tűnik, a törvényszöveg szó szerinti értelmezése alapján azonban érdemes kiemelni, hogy a saját vállalkozás névjegykártyáján, levélpapírján, számlalevelén, borítékján, munkaruháján, a saját cégautón, a telephelyt adó ingatlanon szereplő cégnév, céglogó, védjegy és elérhetőség megjelenítése nem minősül reklámnak. Itt ugyanis a cél a vállalkozás azonosítása, nem pedig a népszerűsítése.

Magánrendelés

Ha nem egyéni vállalkozóként, vagy jogi személyként, hanem magánszemélyként rendeli meg a reklámot, akkor a reklám megrendelőjére nem terjed ki a reklámadó-fizetési kötelezettség. Ebben az esetben viszont nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t.

Az adminisztráció csodái

Akkor is mentesülhet az adófizetés alól, ha nem az említett felületek valamelyikén hirdeti vállalkozását. Ehhez elég betartania néhány egyszerű szabályt:

1. Kérjen reklámadó nyilatkozatot

Kérjen akár a reklám megrendeléséről szóló írásbeli szerződésben, akár a reklámról szóló számlán vagy külön okiratban írásbeli nyilatkozatot a reklám közzétevőjétől arra vonatkozóan, hogy a reklám közzétevője a reklámadó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy őt az adóévben reklámadó fizetési kötelezettség nem terheli. Fontos, hogy ezt a kérést igazolható módon tegye meg a későbbi bizonyíthatóság érdekében, ami postán küldött kérelem esetén tértivevényes postai levélfeladást, elektronikusan pedig kézbesítési visszaigazolással ellátott e-mail üzenetet, vagy fax üzenetet jelent. Nem probléma, ha mindez később jut eszébe: utólagosan, az adókötelezettség elévülési idején belül is megteheti, ebben az esetben a vállalkozása adókötelezettségének önellenőrzéssel való helyesbítésére van mód.

2. Jelentse be a NAV-hoz

Ha a reklám közzétevője nem adja meg a fenti nyilatkozatot az erre irányuló kérelem megküldésétől számított 10 munkanapon belül, és ön igazolni tudja, hogy a fenti kérelmet neki megküldte, akkor jelentse be a NAV-hoz a reklám közzétevőjét és a reklámért fizetett összeget a reklám közzétételéről szóló számla kézhezvételének hónapját követő hónap 20. napjáig, így nem kell vállalkozásának e reklám után reklámadót fizetnie.

3. Ellenőrizze a nyilvántartást

Nézze meg, hogy a reklám közzétevője a reklám megrendelésének időpontjában szerepel-e a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban. Ha igen, akkor a fenti két lehetőségtől függetlenül mentesül a reklámadó-bevallási és -fizetési kötelezettség alól.