A kedvezményes végtörlesztéssel megszűnt hitelnél – ha a fogyasztó kérte – a pénzügyi intézmények november végéig küldik meg az elszámolási értesítőket. A törvény szerint ugyanakkor a visszajáró összegből levonják a korábban igénybe vett kedvezményt, vagyis a piaci és a kedvezményes árfolyam különbözetét. Így sokaknak nem jár visszatérítés.

A pénzügyi intézményeknek 2015. november 30-ig kell megküldeniük az elszámolási értesítőt azon fogyasztóknak, akiknek a deviza vagy devizaalapú jelzáloghitel- vagy lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződése a rögzített árfolyamú kedvezményes végtörlesztéssel szűnt meg, és az elszámolás megküldését 2015. március 31-ig – 10 ezer forint díj ellenében – kérték szolgáltatójuktól. A 167 000 kedvezményes végtörlesztő közül 103 400 ügyfél kérte az elszámolás megküldését.

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Levonhatják a kedvezményeket

Az elszámolási szabályok szerint a kedvezményes végtörlesztés esetében a pénzügyi intézmény jogosult levonni az elszámolás összegéből azokat a tételeket – jelen esetben a rögzített és a piaci árfolyam különbözetét –, amelyet korábban kedvezményként nyújtott.

 

A végtörlesztéskor kapott árfolyamkedvezmény összege és az addig az időpontig jogtalanul felszámolt kamat és árfolyamrés egy átlagos hitel esetén. Origó számításForrás: Origo, MNB

A pénzügyi intézmény az elszámolási értesítőben köteles egyértelműen, táblázatban kiemelni a tisztességtelenül felszámított összeget és azt is, hogy az ügyfél a végtörlesztésből adódóan mekkora összegű kedvezményt vett igénybe.

Sokaknak nem jár vissza semmi

A rögzített végtörlesztési árfolyam révén adott kedvezmény az érintett fogyasztók többségénél meghaladhatja a pénzügyi intézmények által tisztességtelenül elvont költség és árfolyamrés mértékét. Ebben az esetben az elszámolás nyomán számukra nem jár kifizethető összeg. Ha egy fogyasztó a kedvezmények levonását követően jogosult kártalanításra, akkor nem csak azt, de a 10 ezer forintos díjat is visszatérítik neki.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti.