December 31-ig le kell bontania a budapesti hirdetőoszlopait a Mahir Cityposter Kft.-nek – erről döntött a Fővárosi Közgyűlés. Az indoklás szerint a cég szerződése súlyosan aránytalanul korlátozta a főváros jogait, az ellenzék fideszes belháborúról beszél. A Mahir nem fogja elbontani az oszlopokat, a cég arra számít, hogy a Fővárosi Törvényszék még az idén meghozza azt a döntést, amelyben a fővárosnak is megtiltja az oszlopok elbontását.

Módosította a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendeletet a fővárosi közgyűlés keddi rendkívüli ülésén. 

Ennek értelmében a Simicska Lajos tulajdonában lévő Mahir Cityposter Kft.-nek december 31-ig le kell bontania a hirdetőoszlopait. Ha ezt nem teszi meg, akkor el fogják végeztetni a munkát a cég költségére. 

A rendelet módosításával a fővárosnak a közterület eredeti állapotának helyreállítására a felhívást követően haladéktalanul lehetősége nyílik.

A Mahir nem bontja el az oszlopokat

A Mahir Cityposter nem fogja eltávolítani az oszlopait, tudta meg az Origo a cégtől. Közleményük szerint a közgyűlés döntése ugyanis érdemben nem befolyásolja a Fővárosi Önkormányzat és a Mahir Cityposter Kft. közötti jogvita kimenetelét. 

A Mahir Cityposter Kft. még november elején a Fővárosi Törvényszéken indított perben támadta meg az önkormányzat hirdetőoszlopokat érintő azonnali hatályú felmondását, egyben ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is előterjesztett. Azt kérték, hogy a törvényszék tiltsa el az önkormányzatot a Mahir oszlopainak bontásától. 

A törvényszék várhatóan még az év vége előtt határozni fog a bontás felfüggesztéséről. Mivel az önkormányzat a perben a törvényszék által előírt határidőben érdemi védekezést elő sem terjesztett, várhatóan rövid időn belül ítélet születhet az ügyben. A Mahir Cityposter és a Fővárosi Önkormányzat közötti per első tárgyalására 2016. január 11-én kerül majd sor. 

150 milliót különítettek el

Az önkormányzati előterjesztésben azt írták, a Fővárosi Önkormányzatnak nincs olyan szervezeti egysége vagy intézménye, és nem áll szerződésben olyan külső szervezettel sem, amely a gyakorlatban megvalósítaná az eredeti állapot helyreállításáról szóló önkormányzati döntést. 

Ezt a feladatot a testület döntése értelmében január elsejétől a Budapest Közút Zrt. látja majd el. Az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségeket a megállapodás keretében a Fővárosi Önkormányzat fizeti meg a Budapest Közút Zrt. számára, ennek fedezetéül az engedély nélküli közterület-használókkal szemben érvényesített fővárosi követelések szolgálnak majd. 

A jogellenes közterület-használat megszüntetésével kapcsolatos – a Budapest Közút Zrt. által ellátandó – feladatok finanszírozására 150 millió forintot különítenek el a költségvetésben.

Molnár: Fideszes belháború

Az intézkedések sürgős bevezetését az indokolja, hogy a főváros a lehető legrövidebb időn belül képes legyen a jelenleginél hatékonyabban fellépni a közterületek jogszerű használata, valamint az önkormányzati érdekek érvényesítése érdekében – olvasható az elfogadott előterjesztésben.

A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület, 19 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett.
A napirendi vitában Horváth Csaba (MSZP) azt mondta: a testület elé benyújtott javaslat méltatlan a Fővárosi Közgyűlés egész éves munkájához, hiszen az a Fidesz belháborújáról szól. A rendkívüli ülést fideszes képviselők indítványára tartották meg, és a testület egyetlen napirendi pontként tárgyalta a fővárosi közterület-használattal kapcsolatos rendkívüli intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot.

Súlyosan és aránytalanul

A Fővárosi Közgyűlés szeptember 30-án döntött arról, hogy szerződést bontanak a több mint hétszáz budapesti hirdetőoszlopot üzemeltető Mahir Cityposter Kft.-vel.

A szerződést október 31-ével mondta fel a Fővárosi Önkormányzat, és egyben felszólította a céget, hogy a rendkívüli felmondást tartalmazó értesítésben megjelölt időponttól számított 60 napon belül bontsa el a szerződés keretében telepített hirdetőoszlopokat. 

A döntést a kormányoldal azzal indokolta, hogy  a szerződés súlyosan aránytalanul határozza meg a főváros jogait és kötelezettségeit, ezért felmerül a jó erkölcsbe ütközés miatti semmisség. 

A Mahir korábban azt közölte, hogy szerintük a szerződés felmondása "nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, egyben bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját is felveti", így a cég a felmondás kézhezvétele után azonnal megteszi a szükséges jogi lépéseket azért,  hogy megóvja törvényes jogait és érvényesítse jogos igényeit.