A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója az ügyfélvagyon kiadásának gyorsítása érdekében állományátruházási eljárást indított, a pályázati felhívásra február 18-ig jelentkezhetnek a befektetési szolgáltatók.

A felhívás szerint a pályázat értékeléséről február 26-ig kapnak írásban értesítést az ajánlattevők. A szerződéskötésre legkésőbb március 7-ig kerül sor - olvasható a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. honlapján.

Az állományt átvevő befektetési vállalkozással megkötendő szerződés hatályba lépése előtt a felszámoló 30 napos válaszadási határidő biztosításával értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy az állomány átruházásában részt kívánnak-e venni. Az abban részt vevő ügyfelek részére kiadható vagyon az állományt átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül.

Fotó: Mudra László - Origo

Amennyiben az ügyfél nem kíván részt venni az állományátruházásban, úgy a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül lehetősége lesz más szolgáltatót megjelölni.

Ha az ügyfél nem nyilatkozik, akkor a tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül.

A közleményben kiemelik, hogy az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.