A zártkertként nyilvántartott telkeket nem lehet szabadon eladni és megvenni, a tulajdonosaik elvileg kötelesek művelni a földet, hitelt viszont nem vehetnek fel, és lakcímkártyát sem kérhetnek rájuk. Az ilyen telkeket 2016 végéig díjmentesen át lehet minősíttetni az illetékes földhivatalnál. Az ügy több százezer embert érint, sok város széli kertes házat és nyaralót így tartanak nyilván.

Sok város széli kertes ház és nyaraló van a földhivatalnál zártkertként (vagyis mezőgazdasági területként) nyilvántartva, annak ellenére, hogy valójában nem azok, a tulajdonosaik nem hobbikertként használják, és egyáltalán semmilyen módon nem művelik őket. Ezekre a telkekre a földforgalmi törvény előírásai vonatkoznak, ami a tulajdonosok számára sok hátránnyal járhat.

2016 vége a határidő

A földművelésügyi miniszter rendelete szerint ezeket a telkeket 2016. december 31-ig a földhivatalnál díjmentesen művelés alól kivett területté lehet nyilváníttatni, így a tulajdonosok egyszer és mindenkorra megszabadulhatnak a zártkerteket érintő korlátozásoktól. 

A Földművelésügyi Minisztérium az Origóval azt közölte, hogy a határidőt nem tervezik kitolni, mivel a határidő lejártáig majdnem egy év van még hátra, az ügyfeleknek pedig csak megindítani kell ezen határidőn belül az eljárást, nem pedig befejezni, így jelenleg semmi nem indokolja a határidő meghosszabbítását. 

Így kell átíratni
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány innen is letölthető, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

Elvileg kötelező megművelni

Az egyik nagy probléma a zártkertként nyilvántartott telkekkel, hogy a tulajdonosaiknak hivatalosan művelési kötelezettségük van; aki nem műveli a földjét, földvédelmi bírságot kaphat, mondta el az Origónak Bolvári Zoltán, a Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda agrárjogász szakértője. 

Nem lehet rá hitelt felvenni

A zártkertként nyilvántartott földeken felépült építmények tulajdonosai sok egyéb nehézséggel szembesülhetnek, például a bankok nem fogadják el az ingatlant hitelfedezetnek, és nem kaphatnak rá lakcímkártyát. 

A zártkerteket hivatalosan művelni kelleneForrás: MTI/Nagy Zoltán

Nem lehet szabadon adni-venni

Igazán nagy meglepetés akkor érheti a zártkertek tulajdonosait, amikor el akarják adni az ingatlant. A problémák értelemszerűen azokat is ugyanúgy érintik, akik zártkertként nyilvántartott telket szeretnének megvenni. A város széli zártkertekre ugyanis ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a termőföld vagy a szőlőbirtok eladására, figyelmeztet az Egyazegyben.com. 

A földbizottság keresztbetehet

A törvény szerint a helyi gazdáknak elővásárlási joguk van minden földterületre, az adásvételeket a helyi földbizottságnak kell jóváhagynia. A tulajdonos esetleg hiába talált vevőt a telkére, és hiába sikerült vele megegyeznie a vételárról: a bizottság megakadályozhatja a telek eladását, például arra hivatkozva, hogy túl magas az ár, telekspekulációról van szó. 

A földbizottsági engedélyezés hónapokig, sőt akár fél évig is eltarthat, és ahogy említettük, előfordulhat, hogy a bizottság végül nem engedélyezi az eladást.  

A zártkerteket nem lehet csak úgy adni-venniForrás: MTI/H. Szabó Sándor

Csak egy út a földhivatalba

Mindezeket a kellemetlenségeket a telkek tulajdonosai elkerülhetik, ha 2016 végéig elmennek az illetékes földhivatalba, és művelés alól kivett területté nyilváníttatják az ingatlanjukat. Az átminősítés után az ingatlant már ugyanúgy lehet adni és venni, ahogy bármely más ingatlant, a tulajdonos kaphat rá lakcímkártyát, vehet fel rá hitelt, és megművelni sem lesz kötelező.