Beteg emberek hiszékenységén nyerészkedtek

2016.02.03. 12:55

Jogsértő módon reklámozta a Posta Szerviz Kft. az LPA Bio-Actif elnevezésű termékét, döntött a Gazdasági Versenyhivatal.

Az indoklás szerint azért bírságol a GVH, mert a forgalmazó vállalkozás gyógyító hatást tulajdonítva népszerűsítette a készítményt, valamint megtévesztette a fogyasztókat a termék teszteltségét és ellenőrzöttségét tekintve. A GVH a jogsértésért 12 453 000 forint bírságot szabott ki a Posta Szerviz Kft.-re, és megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását.

Az LPA Bio-Actif általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősül, így vették nyilvántartásba, nem pedig egyéb, különleges táplálkozási célú élelmiszerként.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a Posta Szerviz Kft. jogszerűtlenül népszerűsítette termékét a fogyasztóknak küldött reklámkatalógusában 2013 januárjától 2014 decemberéig, mert az LPA Bio-Actif-nak

  • gyógyhatást tulajdonított a jogszabályi tilalom ellenére – kiemelve a termék 100 százalékos hatékonyságát;
  • egészségi állapotra vonatkozó, bizonyítatlan jótékony hatásokat tulajdonított, megtévesztve a fogyasztókat, valamint
  • megalapozatlan állításokat közölt a termék orvosok és egészségügyi szervezetek által végzett tesztelésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban.

A GVH a bírság mértékének meghatározásakor a jogsértéssel érintett vállalkozáscsoport (Posta Szerviz Kft. és Asztrológiai Előrejelzések Kft.) előző évi nettó árbevételéből indult ki, figyelembe véve, hogy a két vállalkozás azonos vállalkozáscsoportba tartozik, hiszen tulajdonosuk megegyezik.

A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat időben elhúzódott, és sérülékeny fogyasztókat is elért;
  • a Posta Szerviz Kft. az adott – az emberi egészség védelme miatt fokozott felelősséget kívánó – ágazat szabályait érintően folytatott jogsértő kommunikációs gyakorlatot.
  • A GVH határozatában mögöttes felelősként nevesítette az Asztrológiai Előrejelzések Kft.-t, amellyel szemben a kiszabott bírság behajtásáról intézkedik abban az esetben, ha a végrehajtás nem vezetne eredményre a Posta Szerviz Kft.-vel szemben.

A Versenyhivatal széles spektrumú eljárást folytat le abban az esetben, ha az eljárás alá vont vállalkozással szemben megállapított, az eljárás tárgyát képező kötelezettség
– például a bírságfizetés – későbbi teljesítése veszélybe kerül. Fogyasztóvédelmi ügyekben a vállalkozáscsoport tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A GVH ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy élelmiszerek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezéseken túl az ágazati jogszabályokat is, az alábbiak szerint:

  • gyógyhatás nem tulajdonítható élelmiszernek. A versenyfelügyeleti eljárásban nincs lehetőség arra, hogy a vállalkozás a jogszabályi tilalom ellenére próbálja meg állításait igazolni;
  • egészségre gyakorolt hatásra vonatkozó állítások csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően, az ágazati szabályok szerint tehetők.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK