Az új Polgári törvénykönyv szerint a korlátolt felelősségű társaságoknak 2016. március 15-ig 3 millió forintra kell emelniük a jegyzett tőkéjük összegét. Mivel még cégek tízezrei nem emelték meg a tőkéjüket, törvényjavaslatot nyújtottak be, hogy egy évvel hosszabbítsák meg a határidőt.

Ahogy korábban írtuk, közel 130 ezer kft.-nek kell még 3 millió forintra emelnie a törzstőkéjét március 15-ig, különben a cégbíróság komoly pénzbüntetéssel sújtja őket. Ezen gazdasági társaságok számára jelenthet segítséget a benyújtott törvényjavaslat, amely a tőkeemelés határidejét 2017. március 15-re módosítaná - írja dr. Tóth Levente ügyvéd a Kamaraonline.hu-n.

Fontos jelezni, hogy az Országgyűlés még nem fogadta el a javaslatot, amennyiben viszont ez – várhatóan kedden – megtörténik, úgy a 3 millió forintot el nem érő törzstőkéjű korlátolt felelősségű társaságok újabb egy évet kapnak ezen kötelezettségük teljesítésére. Tehát 2017. március 15-éig lesznek kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni.

Nem csak a törzstőkén lehet bukni

Ha a cég törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, a létesítő okirat azonban tartalmaz ellentétes rendelkezéseket az új Ptk-val, akkor is van tennivaló. Módosítani kell az alapítóokiratot a törvénynek megfelelően, ennek határideje azonban továbbra is 2016. március 15.