A NAV beáll a kiskapukba

2016.03.07. 11:09

Az adóhatóság fokozott hangsúlyt fektet idén a székhelyszolgáltatókhoz bejelentett adózók, illetve a cégtemetők részére céget értékesítők helyszíni ellenőrzésére. Nagyon figyelik azokat a vállalkozásokat, amelyek adóeljárási pozícióik javítása miatt helyezik át a székhelyüket, míg tevékenységüket az eredeti területükön hagyják. A Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere rávilágít a NAV tájékoztatójának leglényegesebb részleteire. 

A NAV kiemelten kezeli továbbra is a jelentős összegű támogatások, beruházások elszámolását, a K+F tevékenységgel kapcsolatos adóalap-csökkentő tételek alkalmazását és a kapcsolódó adókedvezményeket is. 

A kockázatot jelentő aktuális gazdasági folyamatokra és adózói magatartásokra tekintettel a NAV idén is meghatározta azokat a kiemelt vizsgálati célokat és főbb tevékenységi köröket, amelyekre fokozott figyelmet kíván fordítani a 2016-os évben. 

Minden, ami online

Veszprémi István, a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere elmondta, kiemelt célként szerepel az adóhatóság tervei között az online pénztárgéphasználat jogszerűségének ellenőrzése is,  valamint az általuk gyűjtött adatállomány ellenőrzési célokra való felhasználása. "A digitális gazdaság szélesedésével az ellenőrzések fókuszába kerülnek az online kereskedelem és az online szolgáltatások. Emellett nagy figyelmet kapnak a tárhelyszolgáltatások vagy az úgynevezett shared economy is, mint például a közösségi étkezés, utazás, szálláshelynyújtás. Az információtechnológiai megoldások hasznosításával, az adózói hardver- és szoftvereszközök, valamint adatállomány fokozottabb ellenőrzésével az adóhatóság pontosabb képet fog kapni az adózók valós, akár be nem jelentett tevékenységéről is" – mondta a szakember.

Figyelik a transzferárakat

Fókuszált vizsgálati figyelemre tarthatnak számot a kapcsolt vállalkozások az egymás között alkalmazott transzferárképzési gyakorlatuk ellenőrzése terén is. A gazdasági társaságok és a magánszemélyek ellenőrzését egymásra épülően kívánja végezni a NAV, különös hangsúlyt fektetve a több társaságot vagy kockázatos társaságokat tulajdonló, illetve képviselői, meghatalmazotti szerepet betöltő személyek ellenőrzésére. 

Ezen túlmenően fokozott érdeklődésre tarthatnak számot azon vállalkozások is, amelyek a tevékenységükhöz szükséges munkaerőt munkaerő-kölcsönzési konstrukciót igénybe véve biztosítják. 

Az ellenőrizendő területek

Jelentős feladat lesz a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) hazai alkalmazására való felkészülés és az áttérést választók figyelemmel kísérése. Ellenőrizendő főbb tevékenységi körként az adóhatóság a fentiekkel összhangban többek között a húsfeldolgozás, -kereskedelem, az élőállat-kereskedelem, az élelmiszer, ital- és dohányáru-kereskedelem, az építőipari tervezés és kivitelezés, a közúti áruszállítás, a személyszállítás, a munkaerő-kölcsönzés, az információ- és kommunikációtechnológiai termékek kereskedelme, fémkereskedelem, hulladékgazdálkodás és az üzletviteli tanácsadás területeit jelölte meg. 

Különösen fontos marad az értékesítési láncolatok gyors feltárása a számlázási útvonalak és a hatóság rendelkezésére álló kontrolladatok eltéréseinek hasznosításával. 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK