130 ezer jelzáloghitel-adós helyzete marad rendezetlen még az elszámolás és a forintosítás után is. AZ MNB szerint ez az egyik legkomolyabb pénzügyi stabilitási és társadalmi kockázat ma Magyarországon.

Bajban vannak a nem fizető hitelesek:

  • a kényszerértékesítési moratórium 2015. év végével megszűnt,
  • a téli kilakoltatási moratórium lejártával, 2016. március elsejétől a hitelezők ismét élhetnek a fedezetérvényesítés eszközével.

Az MNB korábbi kutatása szerint az adósok kétharmada rendelkezett az adósság teljes vagy részleges rendezéséhez szükséges személyijövedelemadó-köteles jövedelemmel, továbbá 40 százalékuk legalább részlegesen törlesztett is a vizsgált időszakban.

Sokan nem érzik valós veszélynek az ingatlanjuk elvesztésétForrás: MTI/Németh György

Sokan nem érzik valós veszélynek ingatlanjuk elvesztését. A kényszerértékesítési moratórium megszűnése új helyzetet teremhet. Az MNB most egy ajánlást tett közzé, ami segítheti a bankok és az adósok hitelekre vonatkozó átstrukturálási megállapodását.

Nincs szabály a segítségre

A jelenlegi jogszabályi környezet nem szabályozza megfelelően, hogy milyen eljárást kell követniük a hitelezőknek az adósok fizetőképességének helyreállítása érdekében.

A fizetőképesség helyreállítását a 2015 őszén hatályba lépett adósságrendezési eljárás, illetve a hitelügylet közös megegyezésen alapuló átstrukturálása tudná elősegíteni. Előbbi után kutya nem érdeklődik, az utóbbit pedig semmi nem szabályozza. 

Az MNB-nek van egy ötlete

A jelenlegi szabályozási környezet nem ösztönzi proaktív magatartásra a hitelezőket a közös megegyezésen alapuló átstrukturálásokra. Az MNB most ajánlást bocsátott ki, amelynek célja a hitelezők és az adósok közötti együttműködés és a megoldáskeresés elősegítése. Az ajánlás transzparens és egységes keretet nyújt a közös megoldáskeresésre. Az MNB álláspontja szerint a fenntartható megoldások kidolgozásához alapvetően a felek rendelkeznek megfelelő információval, érdekeltséggel és kapacitással.

Forrás: MTI/Komka Péter

Az MNB olyan feltételek megteremtésében érdekelt, amely a kötöttebb adósságrendezési eljáráshoz képest nagyobb rugalmasságot és több eszközt biztosít a hitelezők és az adósok számára is a megoldáskeresésben. Az ajánlás peremfeltételeként a hiteladósok lakhatásának biztosítását, a nem teljesítéssel kapcsolatos erkölcsi kockázat minimalizálását jelöli ki az MNB, továbbá azt, hogy az ajánlás rövid távon se gátolja a bankrendszer gazdasági növekedéshez való hozzájárulását.

Az ajánlással az MNB deklarált célja a nem teljesítő lakossági jelzáloghitel-adósok fizetőképességének tartós helyreállítása, illetve a fenntartható adósságrendezés ösztönzése. Az ajánlás hozzájárul ahhoz, hogy mintegy 60-70 ezer adós esetén fenntartható megoldással lehetővé váljon az adósság rendezése.